• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
    • +36 88 556-000
    • info@csfk.hu
Adat megnevezése Adatok Közzététel/Módosítás
dátuma
Archívum Adatfrissítés gyakorisága
Hivatalos név
Közzétételi egység megnevezése
Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház Változásokat követően azonnal
Székhely 8200 Veszprém, Kórház utca 1. 2023.02.03.
Postacím 8200 Veszprém, Kórház utca 1. 2023.02.03.
Telefonszám
Fax
+36 88 556 000
+36 88 556 290
2023.02.03.
Központi elektronikus levélcím info@csfk.hu 2023.02.03.
A honlap URL-je www.csfk.hu 2023.02.03.
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége 8200 Veszprém, Kórház u. 1. D épület II. emelet.
Telefon: + 36 88 556 210; orvosig@vmkorhaz.hu
2023.02.03.
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Orvosigazgatói Titkárság 2023.02.03.
Az ügyfélfogadás rendje minden hétköznap reggel 8-14 óra között 2023.02.03.
Adat megnevezése Adatok Közzététel/Módosítás
dátuma
Archívum Adatfrissítés gyakorisága
A szervezeti struktúra ábrája Alapító Okirat 

Organogram >>

SZMSZ >>

2023.04. 20.

2023.02.03.

Változásokat követően azonnal
Adat megnevezése Adatok Közzététel/módosítás
dátuma
Archívum Adatfrissítés gyakorisága
A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával Menedzsment >>  2024.01.02. Változásokat követően azonnal
A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) szervezeti egységenként felsorolás szerűen, az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával A kórház gyógyító osztályait vezető osztályvezetők >>
A gazdálkodásért és működtetésért felelős szervezeti egységek vezetőnek elérhetősége >>
2024.01.02.
Adat megnevezése Adatok Közzététel/Módosítás
dátuma
Archívum Adatfrissítés gyakorisága
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) Pápai Gróf Esterházy Kórház- és Rendelőintézeti Szakrendelő >>

Ajkai Magyar Imre Kórház  >>

Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet >>

Tapolcai Deák Jenő Kórház  >>

2023.02.03. Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Változásokat követően azonnal
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je  

www.csfk.hu

www.papaikorhaz.hu

www.korhazajka.hu

www.zirckorhaz.hu

www.tapolcakorhaz.hu

2023.02.03.
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Pápai Gróf Esterházy Kórház- és Rendelőintézeti Szakrendelő ügyfélszolgálat >>

Ajkai Magyar Imre Kórház – Ajka ügyfélszolgálat >>

Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet ügyfélszolgálat >>

Tapolcai Deák Jenő Kórház – Tapolca ügyfélszolgálat >>

2023.04.20..
Adat megnevezése Adatok Közzététel/Módosítás dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik Nem releváns 2023.02.23 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Változásokat követően azonnal
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása Nem releváns 2023.02.23
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

Nem releváns

2023.02.23
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Nem releváns 2023.02.23
Adat megnevezése Adatok Közzététel/Módosítás
dátuma
Archívum Adatfrissítés gyakorisága
Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja nem releváns 2023.02.23 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Változásokat követően azonnal
A fentiek szerinti közalapítványok székhelye  

 

nem releváns

 

 

2023.02.23
A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása nem releváns 2023.02.23
Adat megnevezése Adatok Közzététel/Módosítás
dátuma
Archívum Adatfrissítés gyakorisága
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Nem releváns. 2022.02.23 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Változásokat követően azonnal
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Nem releváns. 2022.02.23
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve Nem releváns. 2022.02.23
Adat megnevezése Adatok Közzététel/Módosítás
dátuma
Archívum Adatfrissítés gyakorisága
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Irányítószerv:

Belügyminisztérium

Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 2.
Központi telefonszám: +36-1-441-1000
E-mail: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu

 

Fenntartó: Országos Kórházi Főigazgatóság
Székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Postai címe: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32.
Telefonszáma.: (+361) 356-1522
Telefaxszáma: (+361) 375-7253
E-mail: okfo@okfo.gov.hu
Honlapja: www.okfo.gov.hu
2023-03-27 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Változásokat követően azonnal
 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Irányítószerv: Belügyminisztérium
E-mail: ugyfelszolgalat@bm.gov.huFenntartó: Országos Kórházi Főigazgatóság
Ügyfélszolgálatának elérhetőségei
2023-03-27
Adat megnevezése Információ Közzététel/Módosítás
dátuma
Archívum Adatfrissítés gyakorisága
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye Nem releváns. 2023.02.03 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Változásokat követően azonnal
A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Nem releváns. 2023.02.03

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Adat megnevezése Adatok Közzététel/Módosítás dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Alapító Okirat (2023.04.20)

Szervezeti és Működési Szabályzat >>

Jogszabályok listája (2022)>>

Jogszabályok listája (2023)>>

Térítési díjszabályzat >>

Adatvédelem és adatkezelés >>

 

2024-04-04.

Szervezeti és Működési Szabályzat >> Változásokat követően azonnal
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven Nem releváns.
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása Nem releváns.
Adat megnevezése Adatok Közzététel/Módosítás
dátuma
Archívum Adatfrissítés gyakorisága
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése Nem releváns
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe Nem releváns
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Nem releváns
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Nem releváns
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Nem releváns
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő Nem releváns
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő Nem releváns
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája Nem releváns
Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás Nem releváns
Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Nem releváns
Adat megnevezése Adatok Közzététel/Módosítás
dátuma
Archívum Adatfrissítés gyakorisága
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Alapító okirat (hatályos) >>

Alapító okirat (archívum)>>

2023.04.20.

2023.02.03.

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Változásokat követően azonnal
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Alapító okirat (hatályos) >>

Alapító okirat (archívum)>>

2023.04.20.

2023.02.03.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Házirend >>
Térítési díj szabályzat >>
2023.02.03.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke A térítési díj szabályzat szerint. >> 2023.02.03.
Adat megnevezése Adatok Közzététel/Módosítás
dátuma
Archívum Adatfrissítés gyakorisága
A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Adatbázisok >> Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Változásokat követően azonnal
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja Az adatvédelmi szabályzat szerint. 2023.02.03.
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei Az adatvédelmi szabályzat és a térítési díjszabályzat szerint. 2023.02.03.
Adat megnevezése Adatok Közzététel/Módosítás dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása Nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja Nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye Nem releváns.
Adat megnevezése Adatok Közzététel/módosítás dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje A Csolnoky Ferenc Kórház nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések.
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) Nem releváns.
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai Nem releváns.
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) Nem releváns.
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói Nem releváns.
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága Nem releváns.
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje Nem releváns.
8. A testületi szerv üléseinek napirendje Nem releváns.
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Nem releváns.
Adat megnevezése Adatok Közzététel/Módosítás dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
A testületi szerv döntéseinek felsorolása A Csolnoky Ferenc Kórház nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések.
A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) Nem releváns.
A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza Nem releváns.
A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok Nem releváns.
A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota Nem releváns.
A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Nem releváns.
Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól Nem releváns.
Adat megnevezése Adatok Közzététel/Módosítás dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk
  • Szakmai pályázatok (Jelenleg nincs aktuális pályázat.)
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Folyamatosan
Adat megnevezése Adatok Közzététel/Módosítás
dátuma
Archívum Adatfrissítés gyakorisága
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Hírek >> Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Folyamatosan
Adat megnevezése Adatok Közzététel/Módosítás dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje A közérdekű adatigénylések teljesítésének intézményi eljárásrendjét rögzítő szabályzata >> Statisztikai adatok: 2018., 2019., 2020.,2021. 2022.  Negyedévente
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Főigazgatói Titkárság

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Csolnoky Ferenc Kórház

8200 Veszprém, Kórház utca 1.

Telefon: +36 88 556 556

E-mail: foig@vmkorhaz.hu

Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Dr. Fényi Viktória Egyéni Ügyvéd
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai  

2023.I. negyedév 2023.II. negyedév 

2023. III. negyedév 2023. IV. negyedév 

2024.01.27.
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Nem releváns.
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Nem releváns.
Adat megnevezése Adatok Közzététel/Módosítás
dátuma
Archívum Adatfrissítés gyakorisága
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista Különös közzétételi lista>> 2023.02.03. Az előző állapot törlendő Változásokat követően azonnal
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista Nem releváns

III. Gazdálkodásra vonatkozó adatok

Adat megnevezése Adatok Közzététel/Módosítás
dátuma
Archívum Adatfrissítés gyakorisága
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása 2023.12.15. 2023. IV. negyedév
2023. I. negyedév
2023. III. negyedévAlaptevékenység  ellenőrzések nyilvántartása 2022. I-II. negyedév;2022.III.negyedév
Külső ellenőrzések nyilvántartása 2022. IV. negyedév
A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul
Adat megnevezése Adatok Közzététel/Módosítás
dátuma
Archívum Adatfrissítés gyakorisága
Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai n.a. 2023.02.03 ÁSZ ellenőrzés 2019. – az ellenőrzés nyilvános megállapításai. >> A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul
Adat megnevezése Adatok Közzététel/Módosítás
dátuma
Archívum Adatfrissítés gyakorisága
A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai n.a.

 

2023.02.03. Egyéb ellenőrzések 2022. A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul
Adat megnevezése Adatok Közzététel/Módosítás
dátuma
Archívum Adatfrissítés gyakorisága
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 2023.IV. negyedév  2024.01.27. 2023.III. negyedév 

2023.II. negyedév 

2023.I. negyedév 

2022.

Adat megnevezése Adatok Közzététel/Módosítás
dátuma
Archívum Adatfrissítés gyakorisága
A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései (évenként) Költségvetés 2023 2023.02.03 Költségvetés 2014
Költségvetés 2015
Költségvetés 2016
Költségvetés 2017
Költségvetés 2018
Költségvetés 2019 
Költségvetés 2020 
Költségvetés 2021
Költségvetés 2022
A változásokat követően azonnal
A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói (beszámolókként) Költségvetési beszámoló 2022 2022.08.15 Költségvetési beszámoló 2013
Költségvetési beszámoló 2014
Költségvetési beszámoló 2015
Költségvetési beszámoló 2016
Költségvetési beszámoló 2017
Költségvetési beszámoló 2018
Költségvetési beszámoló 2019
Költségvetési beszámoló 2020 
Költségvetési beszámoló I. 2021
A változásokat követően azonnal
A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói (beszámolókként) Könyvvizsgálói jelentés 2021  2022.02.03 A változásokat követően azonnal
Adat megnevezése Adat Közzététel/Módosítás
dátuma
Archívum Adatfrissítés gyakorisága
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve. 2024 II. n.év

 

2024.07.09 2024. I. negyedév

2023. IV. negyedév
2022. I. negyedév
2022. II. negyedév
2022. III. negyedév
2022. IV. negyedév
2023.I. negyedév2023. II. negyedév
2023. III. negyedév

Negyedévente
Adat megnevezése Adatok Közzététel/Módosítás
dátuma
Archívum Adatfrissítés gyakorisága
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve Nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja Nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege Nem releváns.
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye Nem releváns.
Adat megnevezése Adatok Közzététel/Módosítás
dátuma
Archívum Adatfrissítés gyakorisága
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

2023. I.

2023. II. 

2024.01.27. 2019.

2021 év. I.

2021 év. II.

2022 év. I.

2022 év. II.

A döntés meghozatalát követő 60. napig
Adat megnevezése Adatok Közzététel/Módosítás
dátuma
Archívum Adatfrissítés gyakorisága
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Nem releváns.
Adat megnevezése Eltérés Közzététel/Módosítás
dátuma
Archívum Adatfrissítés gyakorisága
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei Nem releváns.
Adat megnevezése Adatok Közzététel/Módosítás
dátuma
Archívum Adatfrissítés gyakorisága
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések EFOP

KEHOP

KEOP

TIOP

TÁMOP

 

Negyedévente

Egységes közadatkereső