• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

VESZPRÉM MEGYEI KÓRHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY

VESZPRÉM MEGYEI KÓRHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚ SZERVEZET

A Veszprém Megyei Kórházért Alapítvány a Csolnoky Ferenc Kórház működési feltételeinek javítását, támogatását tűzte ki céljául. A közhasznú szervezet szándéka, hogy a saját eszközei és lehetőségei mentén, illetve támogatóinak adományai révén diagnosztikus és terápiás eszközök vásárlásához nyújtson segítséget. Támogassa az intézmény munkatársait abban, hogy képzések- és továbbképzések révén lépést tarthassanak az orvostudomány fejlődésével. Segítse és támogassa az vármegyei kórház hagyományait ápoló ünnepségek megszervezését és munkatársainak kiemelkedő tevékenységét elismerő díjak támogatását.

Az alapítvány kuratóriuma elkötelezett annak érdekében, hogy a kórházban dolgozók mindennapi munkája gördülékenyebbé váljon, a betegellátás színvonala emelkedjen, a gyógyítás hatékonysága és a Csolnoky Ferenc Kórház pácienseinek elégedettsége növekedjen!

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 Segítsen, hogy segíthessünk!

A Veszprém megyei Kórházért Alapítvány támogatói a közhasznú szervezet által különféle módokon fejezhetik ki empátiájukat és bizonyíthatják társadalmi felelősség vállalásukat a Veszprém vármegye lakosai és egészségügyi dolgozói iránt.

Támogatási lehetőségek

Magánszemélyek

Nagyon köszönjük, hogy lehetőségei mentén támogatja a Veszprém vármegyei kórház fejlesztését, fejlődését! Többféle módon is segíthet minket.

 • Az adó 1% -ának felajánlásával

Minden magánszemély jogosult a személyi jövedelemadójának 1%-át egy regisztrált civil kedvezményezett részére felajánlani, kérjük, hogy ily módon is támogassa a Veszprém Megyei Kórházért Alapítványt!

Kétféle módon juttathatja el felajánlását számukra:

 • A nyilatkozat legegyszerűbben elektronikusan nyújtható be az e-SZJA webes felületen, online kitöltve (Beküldési határidő: 2023. május 22.)
 • Papíralapon benyújtható postán keresztül, vagy személyesen, illetve meghatalmazott által, lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain
 • a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját is kitöltve,
 • az e-SZJA felület kitöltőprogramjával készített és kinyomtatott nyilatkozaton,
 • 22EGYSZA jelű nyomtatványon vagy azonos adatokkal a nyilatkozaton, továbbá
 • május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak, ha az vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott nyújtja be, csatolni kell a meghatalmazást is.

A NAV hivatalos tájékoztató oldalát eléri, ha ide kattint!

Adataink: Veszprém Megyei Kórházért Alapítványt
Adószám: 19258658-1-19

 • Pénzbeli támogatással

Lehetőség van arra is, hogy egy adott összeggel támogassa az Alapítványt, adományát a Veszprém megyei Kórházért Alapítvány bankszámlaszámára – 10104820-16256260-00000002 – átutalással teljesítheti.

Adataink: Veszprém Megyei Kórházért Alapítványt
Adószám: 19258658-1-19
Bankszámlaszám: 10104820-16256260-00000002

Cégek, vállalkozások

Tisztelt leendő Támogatónk!

Ezúton is tisztelettel köszönjük, hogy vállalkozásán keresztült támogatja a Veszprém megyei Kórházért Alapítványt, segítségét, felajánlását pénzként-, tárgyként- vagy szolgáltatás formájában is örömmel fogadjuk! Természetesen Önnek lehetősége van meghatározni azt, hogy adományát milyen célra használjuk fel, erre a Veszprém megyei Kórházért Alapítvány és az Ön által képviselt cég közötti szerződéses megállapodás nyújt majd garanciát.

Milyen lehetőségek állnak rendelkezésére:

 • Egyszeri adományozás
 • Tartós adományozás

Az adományozó kedvezménye:

Tao. törvény 3. számú mell. „B” fejezet 17. pontja szerint nem kell megnövelni az adományozó adózás előtti eredményét az adomány címen nyújtott támogatás (pénz, eszköz, szolgáltatás) adóévi ráfordításként elszámolt összegével, ha az adózó rendelkezik a közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt.

Tao. törvény 7. § (1) bekezdés z) pontja értelmében csökkenti az adományozó adózás előtti eredményét az Ectv. szerinti közhasznú tevékenység támogatásaként nyújtott adomány értékének

 • 20 százaléka közhasznú szervezet támogatása esetén,
 • további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén,

de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.

Adataink: Veszprém Megyei Kórházért Alapítvány
Adószám: 19258658-1-19
Bankszámlaszám: 10104820-16256260-00000002

Amennyiben a Veszprém megyei Kórházért Alapítvány célkitűzéseinek megvalósítását fontosnak tartja, úgy köszönjük felajánlását!

Tisztelettel:

 Dr. Bujdosó László, a kuratórium elnöke

Kuratóriumi tagjai:

 • Schäffer Mihályné
 • Dr. Töreki-Vörös Ibolya
 • Dr. Cselik Zsolt
 • Dr. Tál Ferenc

Az alapítvány elérhetősége: foig@vmkorhaz.hu
Telefon: +36 88 556 556

Adószám: 18272310-1-15
Számlaszám: K&H: 10404467-50526584-65901013
Kuratórium elnök: Dr. Hornyák Lajos

Alapítvány célja és közhasznú tevékenysége

a magas szintű (beleértve az onkológia teljes vertikumát, a gyógyszeres, technikai, prevenciós, palliatív, rekonstrukciós) tevékenység tudományos, szakmai fejlődésének támogatása
az onkológiai szakmai továbbképzések, előadások, tájékoztatók támogatása
tudományos kutatás teljeskörű támogatása
az onkológiai tevékenység tárgyi feltételeinek javítása
az onkológiai ellátás támogatása
a lakosság és betegek körében az onkológiai tevékenységek, szűrések, daganatos megbetegedés megelőzésének széleskörű ismertetése, támogatása
az arra rászoruló onkológiai dolgozók szociális segítése cialisviagras.com

Tisztelt olvasó!

A Veszprém Megyei Kritikus Betegekért Alapítványt 2020-ban hívta életre a Csolnoky Ferenc Kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztálya. Abban az évben, amikor a Covid fenekestül fordította fel az életünket. Jó látni azonban, hogy a nehéz idők ellenére is bőven akad segíteni szándékozó ember körülöttünk. Mert minden apró segítség felbecsülhetetlenné válik, amennyiben egy ember életének megmentéséhez járul hozzá. Alapítványunkon keresztül bárki támogathatja osztályunkat, így válva környezetéből kiemelkedő óriássá.

Adószám: 18619328-1-19
Bankszámlaszám: 73900236-18215247-00000000
8230 Balatonfüred, Keöd József u. 5.
hetpettyes.alapitvany@gmail.com
Kuratórium elnöke: Dr. Soós Hajnalka

Alapítványunk 2014-ben alakult. A Csolnoky Ferenc Kórház Gyermekdiabetológiai és Gyermekendokrinológiai szakrendelésen gondozott gyermekek támogatása céljából. Az alapítvány célja a Gyermekosztály fekvő- és járóbetegeinek gyógyulásának elősegítése, körülményeinek javítása, a krónikus beteg gyermekek életkörülményeinek megkönnyítése.

Munkánk során ellátjuk a megyében lévő összes cukorbeteg gyermeket. A diabéteszgondozás szerves része a gyermekek és családjaik oktatása, évente 5-6 rendezvényt szervezünk a családoknak. Minden nyáron szervezünk cukorbeteg gyermekeknek egyhetes edukációs tábort, ahol a szakma összes képviselője részt vesz az oktatásban. Célunk a gyermekek életkörülményeinek javítása, a betegséggel való könnyebb együttélés, társas kapcsolatok kialakítása.

Alapítványunk a gondozóval együttműködve ezt a munkát támogatja anyagi, személyi és tárgyi eszközökkel.

Adószám: 18920295-1-19
Bankszámlaszám: 10104820-63052860-00000008
Kuratórium elnöke: Dr. Gajzer Éva főorvos, Gyermekosztály

Az „Emberkék” Alapítvány 1995. 11. 15-én a Csolnoky Ferenc Kórház Gyermekosztályának fekvő- és járóbetegei gyógyulásának elősegítésére, körülményeinek javítására, a krónikus beteg gyermekek életkörülményeinek megkönnyítésére jött létre.

Az elmúlt 21 évben az alapítvány rengeteg műszert, diagnosztikus eszközt vásárolt a Gyermekgyógyászati Centrum számára a felajánlásokból befolyt összegekből, továbbá évről évre sikerül hozzájárulni a kis betegek, illetve szüleik kórházi tartózkodásuk alatti kényelmének javításához.

Az alapítvány rendszeres támogatást nyújt a krónikus betegek nyári táboroztatásához, gyermekeknek szóló egészségügyi, illetve életmódprogramok szervezéséhez, lebonyolításához.

Adószám: 18933943-2-19
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-85280872
Kuratórium elnöke: Dr. Tenk Tamás főorvos

Segítsen, hogy segíthessük a koraszülöttek mentését!
Adományával, adója 1%-ának felajánlásával életeket menthet.

Alapítványunk a Magyar Koraszülött Mentő Alapítvánnyal, a Veszprém megyei Csolnoky Ferenc Kórházzal és az Országos Mentőszolgálattal együttműködve 2002. október óta szervezi és végzi a beteg újszülöttek és koraszülöttek mentését. Mentőegységünk saját mentőautóval, speciális szakembergárdával és felszereléssel siet a kis betegek megsegítésére, mentésére Veszprém megye, Siófok és részben Fejér megye területén.

Egész évben állandó elérhetőséget biztosítunk annak érdekében, hogy az Újszülött Koraszülött Intenzív Centrumokba kerülhessenek a centrumoktól távol világra jött beteg apróságok. A mentés anyagi fedezetét részben állami pénzeszközök, részben alapítványunk bevételei biztosítják.

Alapítványunk korszerű műszerek, a mindennapi működést segítő eszközök vásárlásával segíti kórházunk koraszülött-újszülött és gyermek intenzív ellátását.

A megszületés utáni, a szállítás alatti és a további intenzív kezelés feltételeinek folyamatos biztosítása a záloga annak, hogy megyénk csecsemőhalálozási mutatója évek óta a legalacsonyabb országos érték egyike.

Újraélesztési tanfolyamainkon laikusok elméleti és gyakorlati képzését vállaljuk.

Részletekért, az általunk nyújtott támogatások megtekintéséért keresse fel a www.facebook.com/bebimento, illetve a www.bebimento.hu oldalunkat.

A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Urológiai Osztály és szakrendelés működésének korszerűsítése, a betegellátás javítása, a dolgozók képzésének elősegítése érdekében 1997. január 9-én dr. Lukács Tibor és dr. Sztojcsev Stefán főorvos urak létrehozták a „Pro Urológia” Alapítványt. Az alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselőjelöltet, megyei önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat a választásokon.

Közhasznú tevékenysége az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.

Az alapítványt támogatók segítségével bővült az Urológiai Osztály endoszkópos műszerparkja (ureterorenoscop, urethro-cystoscop), sikerült vásárolni egy laparoszkópos alapkészletet, és az osztály működése szempontjából nélkülözhetetlen, az ultrahangkészülékhez szükséges hasi és lágyrészvizsgáló fejet. Az alapítványi támogatás teszi lehetővé az Urológiai Osztályon dolgozó nővérek folyamatos továbbképzését is.

Támogatóinknak ezúton is köszönjük hozzájárulásaikat, és kérjük, ha lehetőségük van rá, továbbra is patronálják a fenti célok megvalósulását. Magánszemélyek adójuk 1%-ával is segíthetik beteg embertársaik minél színvonalasabb, hatékonyabb urológiai ellátását.

 • „Pro Urológia” Alapítvány
 • Az alapítvány címe: 8200 Veszprém, Veszprémvölgyi u. 40.
 • Bankszámlaszáma: 10104820-63133160-00000007
 • Adószám: 18923425-1-19

Köszönjük támogatását!