• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

Tisztelt Orvostanhallgatók! Tisztelt Doktornő! Tisztelt Doktor Úr!

A Csolnoky Ferenc Kórházban 2021-ben szeptemberében 22 rezidens kezdte meg tanulmányait, rajtuk kívül 103 rezidens és szakorvosjelölt dolgozik és tanul a Veszprém megye vezető egészségügyi intézményében.

Ebben az évben, 2021 őszén reményeink szerint még további 17 rezidens felvételére lesz lehetőségünk és reméljük, hogy az elkövetkezendő időszakban is sok fiatal orvos és hatodéves orvostanhallgató jelentkezik a Csolnoky Ferenc Kórháznál annak érdekében, hogy első alapszakvizsgáját a megyei kórházban szerezhesse meg.

Széleskörű akkreditált szakirányválasztékunknak köszönhetően jó néhány keresett hiányszakma elsajátítására is lehetőséget kínálunk.

Hatodéves orvostanhallgatók jelentkezését várjuk az alábbi szakterületekre:

Szakképzés megnevezése

Belgyógyászat
Érsebészet
Fül-orr-gégegyógyászat
Gasztroenterológia
Hematológia
Kardiológia
Klinikai onkológia
Neurológia
Ortopédia és traumatológia
Orvosi laboratóriumi diagnosztika
Oxyológia és sürgősségi orvostan
Patológia
Pszichiátria
Reumatológia
Sebészet
Sugárterápia
Szülészet-nőgyógyászat
Urológia

Képzési idő

60 hó
72 hó
60 hó
60 hó
60 hó
60 hó
60 hó
60 hó
72 hó
60 hó
60 hó
60 hó
60 hó
60 hó
72 hó
60 hó
60 hó
60 hó

Törzsképzés

24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó
24 hó

Szakgyakorlat

36 hó
48 hó
36 hó
36 hó
36 hó
36 hó
36 hó
36 hó
48 hó
36 hó
36 hó
36 hó
36 hó
36 hó
48 hó
36 hó
36 hó
36 hó

Telefon: +36 88 556 217
E-mail: oktatas@vmkorhaz.hu
Levelezési cím: Csolnoky Ferenc Kórház, Képzési és Továbbképzési Osztály, 8200 Veszprém, Kórház u. 1.
Kapcsolattartó: Dudás Edit
Személyes konzultáció: Csolnoky Ferenc Kórház, Képzési és Továbbképzési Osztály, 8200 Veszprém, Kórház u. 1. E épület 1. emelet.

A szakképesítés megszerezhető államilag támogatott vagy költségtérítéses képzés keretében is.

A költségtérítéses szakképzés tájékoztatóját elérheti, ha ide kattint!

 1. Egészségügyi szolgálati jogviszony létesítése az Országos Kórházi Főigazgatósággal (OKFŐ)
 2. Szakképzési jogviszony létrehozása a Csolnoky Ferenc Kórházzal. (A szakképzés kezdő időpontja a szakképzési jogviszony létrejöttének napja.)
 3. hazai felsőoktatási intézmény által kiadott vagy honosított, vagy a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint elismert, az adott szakképesítés megszerzéséhez megfelelő végzettséget igazoló oklevél.
 4. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 1. A Csolnoky Ferenc Kórház által betöltendő üres rezidensi álláshelyre pályázni kell szakmai önéletrajzzal és motivációs levéllel, melyeket vagy postai úton (Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Képzési és Továbbképzési Osztály részére) vagy elektronikus úton az oktatas@vmkorhaz.hu e-mail címre kell megküldeni.
 2. Sikeres pályázat esetén a Csolnoky Ferenc Kórház a jelölttel együtt egy szándéknyilatkozatot nyújt be az OKFŐ-höz.
 3. Az OKFŐ a szándéknyilatkozatot megvizsgálja és elbírálja (kritériumok: a jelölt első szakképesítésének támogatására irányul-e a szándéknyilatkozat; a jelölt még nem vett részt támogatott szakképzésben; az elsődleges képzőhely az adott szakma vonatkozásában rendelkezik-e a gyakorlatok teljesítésére vonatkozó akkreditációval.) Az OKFŐ a vizsgálat eredményéről értesíti a kórházat és a jelöltet is. Pozitív elbírálás esetén a Csolnoky Ferenc Kórház és a jelölt kérelmezik, hogy az OKFŐ létesítsen egészségügyi szolgálati jogviszonyt a pályázóval a képzés időtartamára.
 4. A jelöltnek az egészségügyi szolgálati jogviszony megkötését követő 10 napon belül kezdeményeznie kell a szakképzési szerződés megkötését a Csolnoky Ferenc Kórházzal.

Az alábbi dokumentumok hiánytalan benyújtása a koordináló egyetem részére elengedhetetlen feltétele a szakképzési rendszerbe történő regisztrálásához:

 • az OKFŐ-vel létesített egészségügyi szolgálati jogviszony igazolása,
 • adatlap szakképzési jogviszony létesítéséhez,
 • szakképzési megállapodás 3 eredeti példányban kitöltve, aláírva, orvosi pecséttel ellátva,
 • a diploma hiteles másolata; honosított diploma esetén a honosításról szóló határozat másolata,
 • az OKFŐ Működési Nyilvántartásba vételi határozatának másolata,
 • a Magyar Orvosi Kamara tagsági kártya másolata
 • nyilatkozat – személyes adat kezeléséről
 • nyilatkozat – rezidensi rendszerben való korábbi részvételről
 • nyilatkozat – elektronikus úton történő kézbesítésekkel kapcsolatban
 • 3 db igazolványkép
 • szakmaspecifikus egyéni képzési terv kitöltve, a képzőhely vezetője által jóváhagyva

A szakképzési jogviszony létesítéséhez benyújtandó dokumentumokat személyesen vagy postai úton szíveskedjenek eljuttatni az intézménybe!

Telefon: +36 88 556 217
E-mail: oktatas@vmkorhaz.hu
Levelezési cím: Csolnoky Ferenc Kórház, Képzési és Továbbképzési Osztály , 8200 Veszprém, Kórház u. 1.
Kapcsolattartó: Dudás Edit
Személyes konzultáció: Csolnoky Ferenc Kórház, Képzési és Továbbképzési Osztály , 8200 Veszprém, Kórház u. 1. E épület 1. emelet.

A Csolnoky Ferenc Kórház a hiánytalanul benyújtott dokumentumok alapján történt regisztrációtól számított 30 napon belül jóváhagyja a jelölt képzési tervét, és ezzel egy időben megköti a jelölttel a szakképzési megállapodást. Amennyiben a az egészségügyi szolgálati jogviszony létrejöttétől számított kinevezést követő 90 napon belül a jelölt hibájából nem jön létre a szakképzési megállapodás, a jelölt közalkalmazotti jogviszonyát az OKFŐ próbaidő alatt megszünteti.

A képzési tervet a jelölt az elsődleges képzőhely vezetőjével egyetértésben állítja össze. A képzési terv legkorábbi kezdő időpontja az OKFŐ-vel létesített közalkalmazotti jogviszony kezdetének napja lehet.

A képzési tervet kitöltve, a gyakorlatok időpontjának megjelölésével (tanfolyamok időpontjának üresen hagyásával), az elsődleges képzőhely vezetőjének aláírásával, és pecsétjével ellátva kell benyújtani.

Semmelweis Egyetem képzési tervek első alap szakképzés esetén ide kattintva érhetőek el.
Pécsi Tudományegyetem képzési tervek első alap szakképzés esetén ide kattintva érhetőek el.
Debreceni Egyetem képzési tervek első alap szakképzés esetén ide kattintva érhetőek el.
Szegedi Tudományegyetem képzési tervek első alap szakképzés esetén ide kattintva érhetőek el.