• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
    • +36 88 556-000
    • info@csfk.hu

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt

A projekt címe: A sürgősségi betegellátás javulásáért - fejlesztés a veszprémi Csolnoki Ferenc Kórházban

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, „A sürgősségi betegellátás javulásáért – fejlesztés a veszprémi Csolnoki Ferenc Kórházban” című, TIOP-2.2.2-08/2-2009-0021 azonosítószámú pályázatát a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának Főigazgatója 439 454 944 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

Támogatási Szerződés 2010. április 6-án ünnepélyes keretek között aláírásra került. A sürgősségi osztály fejlesztési programjának végrehajtása kezdetét vette.

A projekt tartalmáért kattintson ide >>

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt

A projekt címe: Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél

A Kórház a TIOP 2.2.4/09/1 akció keretében pályázatot nyújtott be Európai Uniós támogatás elnyerésére az aktív fekvőbeteg szakellátás súlyponti kórházi szerephez illeszkedő, kiemelt szakmai színvonalának megőrzése illetve emelése, a gyógyító-megelőző feladatok ellátásához szükséges infrastrukturális feltételrendszer korszerűsítése, a Kórház által nyújtott ellátásokhoz történő hozzáférés javítása, a hosszú távú fenntarthatóság biztosítása érdekében.

A projekt tartalmáért kattintson ide >>

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Perinatális Intenzív Centrum műszaki fejlesztése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórházban

A Kórház a TIOP 2.2.2/C-10/1 akció keretében sikeresen pályázott Európai Uniós támogatás elnyerésére az újszülött-koraszülött intenzív ellátás (PIC) műszaki fejlesztése, informatikai és orvos technológiai eszközeinek korszerűsítése érdekében.

2011.szeptember 29-én a Támogatási Szerződés megkötésre került. A projekt 2011.október 16-án indul. Az intenzív ellátásban nélkülözhetetlen nagytudású géppark kerül beszerzésre, kiépítésre kerül egy az eszközök szolgáltatta adatok és a teljes betegdokumentáció integrált kezelésére képes informatikai rendszer. Mindezek segítik a bonyolult betegellátási folyamatok jobb áttekinthetőségét, segítik a döntéshozás folyamatát, a kezelések korszerű végrehajtását, a betegbiztonságot. A betegellátás megkopott környezete is megújul. A Centrum európai szintű szakmai mutatóinak megőrzéséhez teremti meg az anyagi feltételrendszert a projekt megvalósulása.

A projekt tartalmáért kattintson ide >>