• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
    • +36 88 556-000
    • info@csfk.hu

Kedvezményezett:

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 8200 Veszprém Kórház utca 1.

Közreműködő szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

Irányító hatóság:

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, „A sürgősségi betegellátás javulásáért – fejlesztés a veszprémi Csolnoki Ferenc Kórházban” című, TIOP-2.2.2-08/2-2009-0021 azonosítószámú pályázatát a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának Főigazgatója 439 454 944 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

Támogatási Szerződés 2010. április 6-án ünnepélyes keretek között aláírásra került. A sürgősségi osztály fejlesztési programjának végrehajtása kezdetét vette.

A projekt további folyamatairól a honlapon és az írott sajtóban tájékoztatjuk a lakosságot.

FELÚJÍOTTT ÉPÜLETRÉSZEK, KORSZERŰ ESZKÖZÖK – MAGASABB SZINTŰ ELLÁTÁS A MEGÚJULT SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLYON

2012. 03. 01.

2012. január 27-től fogadja a betegeket a felújított Sürgősségi Betegellátó Osztály a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórházban. Az európai uniós
támogatással megvalósított fejlesztés az érintett épületrészek bővítését és felújítását, új orvosi eszközök és műszerek beszerzését tette lehetővé, melyek
hozzájárulnak a sürgősségi ellátás minőségének és hatékonyságának javulásához. A közel ötszázmillió forintos beruházás kivitelezési munkálatai
2011 decemberében fejeződtek be, a projekt záró rendezvényét pedig 2012.március 1-jén tartották az egészségügyi intézmény Csillag termében.

A sürgősségi osztály magasabb szintre emelése infrastrukturális fejlesztéssel és eszközbeszerzéssel, a sürgősségi ellátás szakmai színvonalának fejlesztése, az ellátás hatékonyságának és minőségének növelése érdekében – e célokat tűzte ki a pályázó intézmény „A sürgősségi betegellátás javulásáért – fejlesztés veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban” című, TIOP-2.2.2-08/2009-0021 azonosító számú projektjében. A 488.294.509 forint összköltségvetésű beruházáshoz 439 millió forint támogatást nyert el a kórház.

Az osztály felújítása és bővítése 2011 augusztusában kezdődött meg és négy hónapon át tartott. A fejlesztés érintette a kórház „A”, „D” és „E” épületét – a
kivitelezők a sürgősségi ellátásnak helyet adó épületrészeket teljesen felújították, új összekötő folyosót építettek, kialakították az S02 folyosóját és akadálymentesítették a sürgősségi osztály helyiségeit. A felújítás és bővítés közel 1500 m2-en zajlott és december elejére készült el.

A projekt keretében beszerzett – szakmailag meghatározó – orvosi gépek és műszerek között szerepel egy digitális mobil röntgen berendezés, mely –
Magyarországon elsőként – biztosítja a rugalmas alkalmazhatóságot azzal, hogy a digitális detektor panel behelyezhető a régi röntgen vizsgáló egységek
fi lm kazettáinak helyére is, a készített digitális képet pedig wireless küldi a konzol számítógépébe. Emellett két db őrzőmonitort, és központi monitort helyeztek üzembe az osztályon, valamint kialakították a teljes – 8 ágyas – őrzőrendszer műszaki alapfeltételeit http://levitrakamagra.com/.

A sürgősségi helyi laborvizsgálatokhoz új vérgáz analizátort vásárolt a kórház, továbbá két db lélegeztető géppel, defibrillátorral, hordozható ultrahang
diagnosztikai készülékkel, altatógéppel és műtőlámpával bővült a sürgősségi osztály eszközparkja.

A fejlesztés eredményeképpen kialakult a teljes egykapus beléptetési rendszer, megvalósult a szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása a nap 24 órájában,
valamint az átépítés megteremtette a lehetőséget a sürgősségi és alapellátási ügyelet integrálására, mely folyamatban van. A projektnek köszönhetően a
sürgősségi betegellátás korszerű infrastrukturális körülmények között és modern orvosi eszközökkel biztosítható a megyei kórházban.

A projekt záró rendezvényén dr. Rácz Jenő, a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatója köszöntötte a megjelenteket és ismertette a projekt főbb adatait. Pogárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke köszöntőjében üdvözölte a kórház sikeres projektjét, majd dr. Márton Dezső, az SBO osztályvezető főorvosa tartott előadást a sürgősségi betegellátó osztály munkájáról és a fejlesztés eredményeiről. A rendezvény végén dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott köszönetet mondott a projektben dolgozóknak és eredményes munkát kívánt a sürgősségi osztály munkatársainak.

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
Cím: 8200 Veszprém, Kórház u. 1.
E-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu
www.vmkorhaz.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

ESZA logó

Veszprém – Teljes mértékben felújították, modern műszerekkel látták el a megyei kórház sürgősségi osztályát, január elejétől már itt látják el a rászoruló betegeket.

A felújítás nemcsak a konkrét sürgősségi ellátásnak helyet biztosító részlegre terjedt ki, hanem a kapcsolódó, kiszolgáló egységekre is, így a gyermekambulanciára és a radiológiai osztályra. A beruházás keretében újították fel az audiológiát is, mivel az átalakítások miatt el kellett költöztetni a régi helyéről.

Az A és a D épület között összekötő folyosót alakítottak ki, így a két részleg között ettől kezdve nem kell a szabadban szállítani a betegeket. Akadálymentesítettek minden épületrészt, a nem látók biztonságát a közlekedési útvonalak mentén elhelyezett rozsdamentes fogódzók is segítik.

A felújított sürgősségi osztályt a múlt héten adták át dr. Navracsics Tibor (középen) miniszterelnök-helyettes jelenlétében (Fotó: Gáspár Gábor)
A felújított sürgősségi osztályt a múlt héten adták át dr. Navracsics Tibor (középen) miniszterelnök-helyettes jelenlétében (Fotó: Gáspár Gábor)

A meghatározóan uniós pályázatból finanszírozott beruházás összköltsége megközelíti a félmilliárd forint, ebből 90 milliót a tulajdonos megyei önkormányzat biztosított.Az A épületben a sürgősségi osztályhoz tartozó helyiségekben megújították a burkolatokat és új nyílászárókat építettek be. Kizárólag olyan anyagokat használtak fel, amelyeket extrém igénybevételre terveztek, így azok képesek sokáig, megfelelő minőségben kiszolgálni az intézményt. Összesen 1400 négyzetméter hidegburkolást végeztek el.

forrás: naplo-online.hu