• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

Az egészségügyi szolgálati jogviszony tartama:

 • Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 • Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház u. 1.
  Központi Irattár és Iktató

 

Illetmény és juttatások:

 • Az Egészségügyi Szolgálati Jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján megegyezés szerint.

 

Ellátandó főbb feladatok:

 • Ellátja az Iratkezelési Szabályzatban és egyéb jogszabályban foglaltak alapján az iktatással, iratkezeléssel kapcsolatos feladatokat. Feladata  továbbá az iktatással, iratkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása. Elvégzi az ügyiratok érkeztetését és iktatását. Iktatás során az osztályvezetők által megjelölt adatokat is rögzíti a rendszerben az egységes iktatás és adatrögzítés érdekében. Munkája során kezeli az ASP iratkezelő szakrendszert. Központi irattári feladatok ellátása.

 

Pályázati feltételek:

 • középfokú végzettség,
 • pontos, precíz munkavégzés,
 • jó kommunikációs készség,
 • magabiztos felhasználói szintű számítástechnikai alapismeretek,
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettség másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A pályázatok elbírálását követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2023.03.27

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton az allas@vmkorhaz.hu e-mail címre.
 • Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „iratkezelő-irattáros”

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2023.03.28

 

Veszprém, 2023. március 8.

 

Dr. Töreki- Vörös Ibolya

Főigazgató