• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

VESZPRÉM MEGYEI KÓRHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚ SZERVEZET

A Veszprém Megyei Kórházért Alapítvány a Csolnoky Ferenc Kórház működési feltételeinek javítását, támogatását tűzte ki céljául.

A közhasznú szervezet szándéka, hogy a saját eszközei és lehetőségei mentén, illetve támogatóinak adományai révén diagnosztikus és terápiás eszközök vásárlásához nyújtson segítséget. Támogassa az intézmény munkatársait abban, hogy képzések- és továbbképzések révén lépést tarthassanak az orvostudomány fejlődésével. Segítse és támogassa az vármegyei kórház hagyományait ápoló ünnepségek megszervezését és munkatársainak kiemelkedő tevékenységét elismerő díjak támogatását.

Az alapítvány kuratóriuma elkötelezett annak érdekében, hogy a kórházban dolgozók mindennapi munkája gördülékenyebbé váljon, a betegellátás színvonala emelkedjen, a gyógyítás hatékonysága és a Csolnoky Ferenc Kórház pácienseinek elégedettsége növekedjen!

 Segítsen, hogy segíthessünk!

A Veszprém megyei Kórházért Alapítvány támogatói a közhasznú szervezet által különféle módokon fejezhetik ki empátiájukat és bizonyíthatják társadalmi felelősség vállalásukat a Veszprém vármegye lakosai és egészségügyi dolgozói iránt.

Támogatási lehetőségek

Magánszemélyek

Nagyon köszönjük, hogy lehetőségei mentén támogatja a Veszprém vármegyei kórház fejlesztését, fejlődését! Többféle módon is segíthet minket.

 • Az adó 1% -ának felajánlásával

Minden magánszemély jogosult a személyi jövedelemadójának 1%-át egy regisztrált civil kedvezményezett részére felajánlani, kérjük, hogy ily módon is támogassa a Veszprém Megyei Kórházért Alapítványt!

Kétféle módon juttathatja el felajánlását számukra:

 • A nyilatkozat legegyszerűbben elektronikusan nyújtható be az e-SZJA webes felületen, online kitöltve (Beküldési határidő: 2023. május 22.)
 • Papíralapon benyújtható postán keresztül, vagy személyesen, illetve meghatalmazott által, lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain
 • a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját is kitöltve,
 • az e-SZJA felület kitöltőprogramjával készített és kinyomtatott nyilatkozaton,
 • a 22EGYSZA jelű nyomtatványon vagy azonos adatokkal a nyilatkozaton, továbbá
 • május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak, ha az vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott nyújtja be, csatolni kell a meghatalmazást is.

A NAV hivatalos tájékoztató oldalát eléri, ha ide kattint!

Adataink: Veszprém Megyei Kórházért Alapítványt
Adószám: 19258658-1-19

 • Pénzbeli támogatással

Lehetőség van arra is, hogy egy adott összeggel támogassa az Alapítványt, adományát a Veszprém megyei Kórházért Alapítvány bankszámlaszámára – 10104820-16256260-00000002 – átutalással teljesítheti.

Adataink: Veszprém Megyei Kórházért Alapítványt
Adószám: 19258658-1-19
Bankszámlaszám: 10104820-16256260-00000002

Cégek, vállalkozások

Tisztelt leendő Támogatónk!

Ezúton is tisztelettel köszönjük, hogy vállalkozásán keresztült támogatja a Veszprém megyei Kórházért Alapítványt, segítségét, felajánlását pénzként-, tárgyként- vagy szolgáltatás formájában is örömmel fogadjuk! Természetesen Önnek lehetősége van meghatározni azt, hogy adományát milyen célra használjuk fel, erre a Veszprém megyei Kórházért Alapítvány és az Ön által képviselt cég közötti szerződéses megállapodás nyújt majd garanciát.

Milyen lehetőségek állnak rendelkezésére:

 • Egyszeri adományozás
 • Tartós adományozás

Az adományozó kedvezménye:

A Tao. törvény 3. számú mell. „B” fejezet 17. pontja szerint nem kell megnövelni az adományozó adózás előtti eredményét az adomány címen nyújtott támogatás (pénz, eszköz, szolgáltatás) adóévi ráfordításként elszámolt összegével, ha az adózó rendelkezik a közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt.

Tao. törvény 7. § (1) bekezdés z) pontja értelmében csökkenti az adományozó adózás előtti eredményét az Ectv. szerinti közhasznú tevékenység támogatásaként nyújtott adomány értékének

 • 20 százaléka közhasznú szervezet támogatása esetén,
 • további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén,

de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.

Adataink: Veszprém Megyei Kórházért Alapítvány
Adószám: 19258658-1-19
Bankszámlaszám: 10104820-16256260-00000002

Amennyiben a Veszprém megyei Kórházért Alapítvány célkitűzéseinek megvalósítását fontosnak tartja, úgy köszönjük felajánlását!

Tisztelettel:

 Dr. Bujdosó László, a kuratórium elnöke

Kuratóriumi tagjai:

 • Schäffer Mihályné
 • Dr. Töreki-Vörös Ibolya
 • Dr. Cselik Zsolt
 • Dr. Tál Ferenc

Az alapítvány elérhetősége: foig@vmkorhaz.hu
Telefon: +36 88 556 556