• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
    • +36 88 556-000
    • info@csfk.hu

KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI CENTRUM

8200 Veszprém, Kórház utca 1.,
„E” épület, fszt.
+36 88 556 461

Dr. Moldoványi István

CENTRUMVEZETŐ:
Dr. Moldoványi István, adjunktus,
megbízott osztályvezető
+36 88 556 460
istvan.moldovanyi@vmkorhaz.hu

Hegyközi Zita

VEZETŐ ASSZISZTENS:
Hegyközi Zita
+36 88 556 461
hegykozi.zita@vmkorhaz.hu

JÁRÓBETEG-ELLÁTÁS

A Csolnoky Ferenc Kórház Képalkotó Diagnosztikai Centrumában 12 főállású szakorvos, 14 rezidens és szakorvosjelölt, 26 szakasszisztens, 6 adminisztrátor és számos külső munkatárs dolgozik azért, hogy a Veszprém megyében élő lakosok gyógyításához szükséges diagnosztikai információkat minél gyorsabban kézhez kapják a terápiát elrendelő, kontrolláló osztályok munkatársai.

A Veszprém Megyei Kórház első röntgenvezető főorvosa Smilovits Imre volt, aki a családnevét Sósra magyarosította. Az első világháborúba már orvosként vonult be, arany Signum Laudis és más elismerésre méltó kitüntetései voltak. Nagyváradon kezdte radiológiai kiképzését, főleg röntgen- és rádiumterápia területén. Anno, a veszprémi alispán nevezte ki főorvosnak. Őt követte a poszton Bárány János – eredeti neve Hermann volt –, a pesti Illés Klinikán az urológiai röntgenvizsgálatok, kiválasztásos urográfia tárgyköréből lett egyetemi magántanár. Úgy 5-6 évvel volt fiatalabb Sós Imrénél. Illyés Géza professzor urológiai klinikáján szerzett egyetemi magántanári habilitációt, ezt ismerték el a szovjetrendszer bevezetése után kandidátusi fokozatként. A pécsi Nőgyógyászati Klinikán 1939-től pár évig vezette a sugárterápiás intézetet, a jelenlegi Onkoterápiás Központ elődjét, majd a szabadkai kórházban lett osztályvezető főorvos. Onnan a háború végén menekülve átmenetileg Újpesten, majd 1948-tól 1970-ig Veszprémben dolgozott.

Halála után pár hónappal 1970. június elsejével Dr. Szántó András vette át az osztály vezetését, ahol akkor már ötödik éves szakorvosok voltak Dr. Barabás György és Dr. Pályi Margit. 1985-ben Dr. Barabás György vette át az osztály irányítási feladatát, mely időszak alatt került beépítésre osztályunk első MR- és első CT-gépe is, és elindultak az első CT- és MR-vizsgálatok a Csolnoky Ferenc Kórházban. Ezzel párhuzamosan új DSA-labort alakítottak ki a kórházban, ezzel az intézmény által végzett diagnosztikai és terápiás beavatkozások száma és portfóliója jelentősen növekedett.

A kilencvenes évek elején, 1994-ben alakult meg különálló osztályként az Izotóplaboratórium Dr. Bíró Eszter irányításával. Az első néhány évben in vivo és in vitro vizsgálatok végzése is folyt. A laboratórium technikai fejlődésével az in vitro vizsgálatok visszaszorultak. 2012-ben az osztály az alakuló Képalkotó Diagnosztikai Centrum részévé vált. 2013-tól a laboratórium SPECT-készülékkel bővült, majd 2015-től nagyobb látómezejű planaris gamma kamera is rendelkezésre áll.

Miután Dr. Barabás György nyugdíjba vonult, 2003-ban Dr. Szathmáry Ferenc vette át az osztály irányítását, majd 2008-ban Dr. Szántó Tamást nevezték ki az osztály vezetésére. Ezen időszakban a CT-, MR-, DSA-, RTG-gépek cseréje történt. Az osztály szakmai fejlődése felgyorsult, az elhivatott szakmai társaság igyekezett a klinikai igények teljes körét teljesíteni. Dr. Szántó Tamás 2019-ben a kórház megbízott főigazgatója lett, mely miatt az osztály vezetéséről lemondott, ekkor vette át tőle a stafétabotot dr. Moldoványi István, azóta is az irányításával működik a Csolnoky Ferenc Kórház Képalkotó Diagnosztikai Centruma. A Centrum elkötelezett feladatának érzi a magas szintű, rövid előjegyzési időt biztosító betegellátást.

A Csolnoky Ferenc Kórház Képalkotó Diagnosztikai Centruma munkatársainak szakmai fejlődését heti rendszerességgel külső oktatók segítik. Orvosaik és szakdolgozóik rendszeresen részt vesznek szakmai előadásokon, kongresszusokon.