• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

Az egészségügyi szolgálati jogviszony tartama:

 • Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 • 8200 Veszprém, Kórház u 1.

 

Szervezeti egység megnevezése:

 • Aktív Pszichiátriai Osztály

 

Illetmény és juttatások:

 • Az egészségügyi szolgálati jogviszony jogállásáról szóló 2020 évi C. törvény alapján megegyezés szerint.

 

Az ellátandó főbb feladatok:

 • Az osztály szakmai tevékenységnek vezetése, irányítása, zavartalan működés biztosítása a pszichiátria szakmai irányelvek mentén. Az osztály működésének megszervezése, a beosztott dolgozók szakmai munkájának felügyelete, szakmai fejlődésük elősegítése.

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, Pszichiáter szakorvos,
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Osztályvezető főorvosi gyakorlat
 • Vezetői tapasztalat – legalább 3-5 év
 • Tudományos fokozat

 

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű problémamegoldó képesség, csapatmunka, betegorientált szemlélet, diagnosztikus képesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél, osztályvezetésére vonatkozó rövid szakmai program és vezetési elképzelések
 • iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A pályázatok elbírálását követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 • Folyamatos

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, levélcím: Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton az orvosig@vmkorhaz.hu e-mail címre.
 • Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „pszichiátriai osztály osztályvezetői álláspályázat”.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 • Folyamatos

 

Veszprém, 2024. június 17.

Dr. Lang Zsuzsanna

Mb.Főigazgató