• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

A közalkalmazotti jogviszony tartama:

 • Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 • Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8330 Sümeg, Kompanik Zsófia utca 6.
 • Műszaki és Ellátó Osztály

 

Illetmény és juttatások:

 • Az egészségügyi szolgálati jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Ellátandó feladatok:

 • Az intézmény Sümeg telephely – Veszprém  telephely közötti szállítási feladatainak ellátása. Az intézmény – városi kórházak közötti szállítási feladatainak biztosítása (irodaszer, adomány stb.).
 • A munkavégzés előre láthatólag osztott munkaidős, hétvégi munkavégzéssel is

 

Pályázati feltételek:

 • Szakmunkásképző intézet,
 • „B” kategóriás jogosítvány
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Vezetői tapasztalat
 • PÁV II. engedély
 • Sümeg és környéki lakos

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okiratok másolatai,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • Elbírálást követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 • június 16.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton az allas@vmkorhaz.hu e-mail címre.
 • Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „Gépkocsivezető/ sümegi telephely”.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 • június 21.

 

Veszprém, 2023. május 12.

 

Dr. Töreki-Vörös Ibolya

főigazgató