• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
    • +36 88 556-000
    • info@csfk.hu

Tisztelt Páciensünk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy a Csolnoky Ferenc Kórház által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan miként élhet hivatalosan panasszal.

Kérjük, annak érdekében, hogy az Ön által felvetett problémát alaposan és körültekintő vizsgálhassuk ki, panaszát írásban nyújtsa be számunkra.

A panaszát többféle úton is eljuttathatja felénk.

Személyesen: az egyes szervezeti egységeknél (fekvőbeteg-ellátó osztályokon, szakrendeléseken, diagnosztikai osztályokon, gazdasági-műszaki terület osztályain), vagy a kórház főigazgatóságán. (8200 Veszprém, Kórház u. 1. „D” épület 2. emelet).

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a szóban elhangzó panaszt minden esetben írásban kell rögzíteni az erre a célra rendszeresített „Panaszbejelentő nyomtatványon”, az adatok rögzítése után panaszfelvevő munkatársunk aláírásával igazolja azt, hogy felvette/átvette a bejelentéshez szükséges dokumentumotokat

Elektronikus úton: panasz@vmkorhaz.hu email címre továbbíthatja észrevételeit.

Ám ebben az esetben is a személyazonossága igazolása miatt személyesen meg kell jelennie a kórházban. Megkeresését követően munkatársaink felveszik Önnel a kapcsolatot, értesítik arról, hogy az intézményben, hol és mikor, ki várja Önt! A nyomtatvány kitöltése után munkatársunk aláírásával igazolja azt, hogy felvette/átvette a bejelentéshez szükséges dokumentumotokat.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az elektronikus úton (email, Facebook) érkezett panaszok kivizsgálásra – a panasztevő személyének beazonosíthatatlansága miatt – nincs lehetőség, ám minden esetben válaszolunk, ismertetve a hivatalos eljárásrendet.

A panaszbejelentésnek tartalmaznia kell:

a panaszt bejelentő személy adatait (név, cím, elérhetőségek: telefonszám, email),
a beteg általános adatait (név, születési idő, lakcím, TAJ szám, ellátás időpontja és helye),
a panasz lényegének szöveges leírását,
a lényeges körülményeket,
az ügy kivizsgálásához csatolt dokumentumok listáját,
a panaszos beteg vagy hozzátartozójának aláírását,
a bejelentés pontos időpontját.

A kivizsgálás időtartama

A Csolnoky Ferenc Kórház a panasz beérkezésétől számított 30 munkanapon belül írásban értesíti a bejelentőt a panasz kivizsgálásáról és annak eredményéről.

További kérdés esetén kérjük, keresse munkatársainak írásban a panasz@vmkorhaz.hu email címen.

(A tájékoztató a Csolnoky Ferenc Kórház hatályos Panaszkezelési Szabályzat alapján készült [ A dokumentum kódja: PKSZ; Érvénybelépés időpontja: 2023. 05. 16.]