• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

 

Tisztelt Betegeink! 

 Figyelemmel a koronavírus járvány alakulására, a látogatás 2023. augusztus 3. naptól az alábbiak szerint módosul.

 • A betegek látogatása 15 és 18 óra közötti időszakban engedélyezett.
 • Beteglátogatás céljából kórházunkba kizárólag az a személy léphet be, aki a fertőző betegség tüneteit nem mutatja.
 • A látogatók a kórházi tartózkodásuk alatt maszkot kötelesek viselni, kezüket a kórházba való belépéskor és kilépéskor fertőtleníteniük kell.
 • A látogatókat – amennyiben ennek feltételei adottak – lehetőleg kórtermen kívül kell fogadniuk a betegeknek. Az időjárás függvényében lehetőség szerint szabadtéren kell fogadni a látogatókat, ebben az esetben nincs korlátozva a látogatók száma.
 • Egy beteghez naponta legfeljebb két látogató mehet be, személyenként maximum 30 perces időtartamra, vagy egy látógató 60 percre. Ennek megfelelően a csomagok bevitelére is lehetősége nyílik a látogatónak. Azon látogatók, akik nem rendelkeznek a belépéshez szükséges előírt követelményekkel továbbra is biztosítjuk a csomagküldés lehetőségét, melyről az érinettek a kórház honlapján tájékozódhatnak.
 • A fentiektől eltérő látogatási rendet indokolt esetben az osztályvezető főorvos, ügyeleti időben az ügyeletes orvos engedélyezheti, kegyeleti okokból csak a végstádiumú vagy kritikus állapotban lévő fekvőbetegek hozzátartozói részére. Ezen esetekben az illetékes főorvosnak, ügyeletes orvosnak meg kell győződnie arról, hogy a hozzátartozó nem szenved fertőző megbetegedésben, amit a beteg orvosi dokumentációjában rögzíteni szükséges.
 • Az egyes fekvőbeteg-ellátó osztályok légúti elkülönítő kórtermeiben és Covid-ellátó részlegein a látogatási tilalom továbbra is fennmarad.
 • Az úgynevezett „apás szülések” esetében a szülő nő kísérője az apa vagy az általa választott más, az ellátásban aktívan részt nem vevő személy lehet. Ezen személy nem minősül látogatónak, rá szülés ideje alatt a kísérőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A császármetszés időtartama alatt a műtő légterében a szülőanya kisérője nem lehet jelen. A kórházunkban az ellátottak mellett tartózkodó kísérők a felvételre kerülő betegekkel azonos járványügyi feltételek (kézfertőtlenítés, maszkviselés, Ag. gyorsteszt) mellett tartózkodhatnak. A szükséges Ag. gyorsteszt elvégzése az osztály feladata. A kísérők beteg melletti tartózkodásának egyéb szabályait az egyes betegellátó osztályok maguk határozzák meg.
 • Az újszülöttek hazaadása délelőtt 10-12 óra között zajlik, ebből az alkalomból az apa, vagy 1 közeli hozzátartozó beléphet az Intézménybe.
 • A Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Centrum egységeiben a beteg gyermek mellett egy szülő folyamatosan tartózkodhat, a látogató lehetőség szerint a szülő legyen.
 • A gyógyult felnőtteket vagy gyermekeket otthonukba kísérő hozzátartozók a fekvő-beteg osztállyal megbeszélt időpontban beléphetnek az intézménybe.
 • A járványügyi szabályok, a járványellenes készültség és ellenőrzési folyamat fenn- és betartása az Intézmény teljes területén változatlanul mindenki számára kötelező.

Kérem jelen utasításban meghatározottak betartását!

Együttműködésüket köszönöm! 

 

Veszprém, 2023. augusztus 03.  

Dr. Töreki-Vörös Ibolya

főigazgató