• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
    • +36 88 556-000
    • info@csfk.hu

A kedvezményezett neve: CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ Európai Unió Szociális Alap

A projekt címe: Infekció kontroll fejlesztések a Csolnoky Ferenc Kórházban

A szerződött támogatás összege: 59 972 369 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100

A projekt tartalmának bemutatása:

A Veszprém városában működő Csolnoky Ferenc Kórház 729 aktív és 396 krónikus ágyon látja el az ellátási körzetébe tartozó több mint 770 ezer lakost. Az intézmény fekvőbetegeket érintő szakmai tevékenysége 3 telephelyen oszlik meg: a veszprémi székhelyén általános klinikai kórházi gyógyítást végez 38 szakmában; a dobai és a sümegi telephelyek pedig pszichiátriai ellátásra szakosodott működési egységek. A kórház székelyén Higiénia Osztály működik, mely munkája során a megfelelő szakmai színvonalon igyekszik tartani a kórház infekció kontrollal kapcsolatos tevékenységeket.

Ezt tükrözi a WHO infekció kontroll kockázat elemző rendszerében elért 630 pontos eredmény. A jelenlegi állapotot 3 fő területen tervezi fejleszteni a kórház:

  • IC eljárásrendek és gyakorlatok átdolgozása, dokumentálása, oktatatása, valamint szervezetfejlesztési tevékenység a 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet és az OT Módszertani levelek alapján, kampány elemekkel kiegészítve
  • Kórtermi fertőtlenítési eljárások fejlesztése (eszközbeszerzés, oktatások szervezése, eljárásrendek aktualizálása)
  • Új fertőzés-megelőző gyakorlatok bevezetése a szakmai megvalósítás anyagainak beszerzésével

A fenti tevékenységek eredményeképpen az IC-re vonatkozó intézményi kultúra mind a betegek, mind a kórházi dolgozók kőrében jelentősen fejlődni fog.

Az intézetben a Higiéniai Osztály és az IIAB a helyi kockázatok elemzésére és az identifikált problémák visszaszorítására a WHO önértékelő rendszer, a OTH módszertani levelek és szakmai irányelvek szerinti megoldási stratégiát dolgoz ki és tevékenységeket valósít meg. A tevékenységek hatásának eredményét mind a WHO, mind a saját eljárásrendbeli kockázat értékelésekben értékeli, monitorozza. Az IC kapcsolattartó rendszer bevezetését minden fekvőbeteg osztályon megvalósítjuk, a megfelelő eljárásrend kidolgozása mellett, belső képzést tartunk a kapcsolattartók részére, és feladataikat rögzítjük a munkaköri leírásokban.

A bevezetett rendszer működését, eljárásrendjét, felelősségi köreit, és teendőit szabályzatban rögzítjük, mely az IC kapcsolattartók részére kidolgozandó belső képzési tananyag alapját képezi.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.10.28.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00038