• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

A kedvezményezett neve: CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ Európai Unió Szociális Alap

A projekt címe: Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés a Csolnoky Ferenc Kórházban

A szerződött támogatás összege: 149 581 977 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100

A projekt tartalmának bemutatása:

A Csolnoky Ferenc Kórház a Közép-dunántúli régió egyik legjelentősebb, Veszprém megye meghatározó egészségügyi szolgáltató intézménye Veszprém városában. 5 telephelyen 18 gyógyító és 3 diagnosztikus osztállyal működik. Területi ellátási kötelezettsége mintegy 335 ezer lakosra terjed ki, továbbá az intézmény szinte valamennyi szakterületre kiterjedő szakrendelőivel nyújt szolgáltatást az ambuláns betegek részére.

A projekt célja a Kórház egészségügyi humánerőforrás-fejlesztése annak érdekében, hogy minél magasabb szintű, aktív kórházi fekvőbeteg-ellátást, továbbá azt kiváltó járóbeteg-ellátást tudjunk nyújtani az ellátási területhez tartozó lakosság részére. A Kórház infrastruktúrájának korszerűsítése az előző 2007-2013-as ciklusban EU-s pályázati támogatásból ugyan megtörtént, de a Kórház folyamatosan humánerőforrás problémákkal küzd, egyre nehezebb új munkatársakat találni, az egyre idősebb orvosi kar és a szakdolgozók helyére.

Az országban Veszprém megyében is nagyon magas az orvosok körében az átlagos életkor, mivel a fiatalok számára a hátrányos gazdasági és társadalmi helyzetben lévő megye egyre kevésbé vonzó munkahely. Tehát a Kórháznak az országos átlagnál sokkal rosszabb egészségügyi helyzetben lévő hátrányos helyzetű megye lakosságának gyógyítását, egyre fogyó és idősödő humánerőforrással kell ellátni, amely hatalmas terhet ró az egészségügyi dolgozókra.

A munkatársak túlterheltsége hosszabb távon lassítja a betegellátást és csökkenti az ellátás színvonalát. A legfőbb probléma, hogy az ágazat szakembervonzó és megtartó képessége gyenge, a Kórház folyamatos álláshirdetései ellenére csak részben tudja pótolni a hiányzó szakembereket.

A Kórház egyes fekvőbeteg ellátó osztályain betöltetlen orvosi, szakápolói, gyógyszertári szakasszisztensi álláshelyek vannak. Ezen állások betöltésével a humánerőforrás hiányt szeretné megoldani az intézmény, a folyamatos szakszerű és biztonságos betegellátás érdekében.

A fentiekben leírt problémákon kíván javítani jelen projekt, amely 12 fő hiány szakmában foglalkoztatandó munkaerőnek (1 fő érsebész, 2 fő gyógyszerész, 2 fő gyógyszertári szakasszisztens, 7 szakápoló) számára teremt új munkahelyet, valamint 24 szakembernek biztosítja az új munkakörbe helyezését.

A tervezett létszámbővítés indoka, hogy a Kórház humánerőforrás problémáinak (több mint 1 éve betöltetlen állások betöltése) enyhítésével csökkentse a jelenlegi egészségügyi munkatársak leterheltségét, ezáltal a dolgozóknak több idejük legyen az egyes betegekkel foglalkozni.

A projekt általános, hosszú távú céljai – az egészségügyi stratégiával és az EFOP-ban meghatározott célkitűzésekkel összhangban – a következők:

 • Az egészségügy humán erőforrásának megfelelő szintű biztosítása az egészségügyi szolgáltatások minőségének és biztonságának megteremtése érdekében.
 • Az egészségügyi ellátásban dolgozó humán erőforrás megtartásán és a hiányzó személyi kapacitások pótlásán keresztül a közszolgáltatások egységes elérhetőségének biztosítása.
 • Hatékonyan működő egészségügyi ellátás biztosítása a Kórház fekvőbeteg és járóbeteg szakellátásain, amely magas színvonalú szolgáltatásokkal párosul, és amelynek szolgáltatásaihoz egyenlő eséllyel fér hozzá az ellátási terület valamennyi lakója.

 

A projekt konkrét céljai a következők:

 • A Kórház egészségügyi humán erőforrás hiányának enyhítése és motivációjának fokozása.
 • 12 új munkahely létrehozásával a hiányszakmák számának csökkentése.
 • 24 meglévő szakdolgozó új munkakörben való foglalkoztatásának támogatása.
 • A Kórház ellátását igénybe vevők számára az egészségügyi ellátás minőségének javítása az új szakképzett munkaerő alkalmazásán keresztül.
 • A kórház egészségügyi személyzete tekintetében a magas átlagos életkor csökkentése a fiatal szakdolgozók felvételével.

A projekt megvalósítása 24 hónap, ennyi ideig történik meg pályázati támogatás segítségével az új munkatársak és a többletteljesítményt nyújtók bérköltségének megfinanszírozása.

A projekt megvalósításához szükséges támogatás összege 149,8 MFt.

A 2 éves megvalósítási időszakot követően az intézmény további 24 hónapig saját erőből állja a munkatársak bér- és járulékköltségeit.

A projekt eredményeként csökken a szakdolgozói hiány a Kórházban, kisebb lesz a meglévő dolgozók leterheltsége, a szakdolgozók szakmai kompetenciája bővül, és az ellátás színvonala emelkedik. Az egészségügyi ellátásban dolgozó humán erőforrás megtartásán és a hiányzó személyi kapacitások pótlásán keresztül javul a Kórház dolgozóinak helyzete, a munkaerő megbecsülése.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.10.31.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.10.2-17-2017-00040