• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

PATOLÓGIAI OSZTÁLY

8200 Veszprém, Kórház utca 1.,
„E” épület, alagsor
+36 88 556 397
patologia@vmkorhaz.hu

Dr. Ligeti Erika

OSZTÁLYVEZETŐ:
Dr. Ligeti Erika,
osztályvezető főorvos
+36 88 556 399
ligeti.erika@vmkorhaz.hu

Csolnoky Ferenc Kótház

FŐNŐVÉR:
Váradi Beáta
vezető asszisztens
+36 88 556 396
varadi.beata@vmkorhaz.hu

JÁRÓBETEG-ELLÁTÁS

Kórszövettani leletezés

A patológus munkájának túlnyomó részét kórszövettani leletezéssel – ún. szövettani diagnosztikával (hisztológia − szövettan) tölti. Ez a szövetek mikroszkópos nagyítás mellett történő értékelését jelenti. Minden olyan szövetet, amit orvosi eljárás során távolítanak el, a patológus vizsgál meg. Így a napi rutintevékenység legnagyobb részét a szövettani diagnosztika, a manuális vagy endoszkópos szakmát művelő kollégák által küldött biopsziás vagy műtéti preparátumok leletezése alkotja. Ez a mindennapos szövettani diagnosztika számos kiegészítő vizsgálómódszert is magában foglal, első helyen a különleges festési eljárásokat és az immunhisztokémiai vizsgálatokat. Ezek ma nélkülözhetetlen kiegészítői a patológia eszköztárának: differenciáldiagnosztikai kérdések eldöntését, kórokozók diagnosztizálását, daganatok tipizálását, tumorok prognosztizálását, a minél inkább testre szabható kezelések tervezését stb. teszik lehetővé.

Intraoperatív vizsgálatok

Az intraoperatív fagyasztásos vizsgálatoknál a patológus felkészültségén, bölcsességén, véleményén, diagnózisán múlhat a beteg sorsa. Ez talán az egyik legnehezebb része a mindennapi munkának, amikor nincs idő kiegészítő vizsgálatokat végezni, hanem azonnal kell dönteni: rossz- vagy jóindulatú-e az adott elváltozás; kell-e tovább operálni vagy sem.

Specializálódó szakterületek

Az orvostudomány egészéhez hasonlóan a patológia is specializálódik: bizonyos szakterületeket hagyományosan, hosszú évtizedek óta speciálisan képzett patológusok művelnek, ilyen pl. a neuropatológia vagy a bőrpatológia, amelyek az idegrendszer, illetve a kültakaró elváltozásait vizsgálják, értékelik.  Az utóbbi évtizedben a molekuláris genetikai módszerek és a rájuk épülő alapkutatás eredményeinek gyakorlatba való átültetése szükségessé tette azt, hogy az általános patológián belül bizonyos szakterületek esetében speciális tudással bíró szakorvosok állítsák fel a különféle diagnózisokat. Ilyen szakterület például a hematopatológia és a lágyrészdaganatok patológiája, vagy az onkopatológián belül pedig a vese és az emlő diagnosztikája.

Az utóbbi években, évtizedben a citológia önálló szakmává nőtte ki magát, nem véletlenül: egészében is külön szakterület. Óriási jelentősége van a különböző szűrővizsgálatokban, a preoperatív, és sokszor az intraoperatív diagnosztikában. A fiatal patológus nemzedék számára rendkívül vonzó terület, mert a legtöbb helyen a patológus maga veszi a mintát – többnyire külön aspirációs citológiai rendeléseket szerveznek meg, így lehetőség adódik a betegekkel való közvetlen találkozásra (klinikai patológia).

Posztmortális patológiai vizsgálatok

A boncolás olyan eljárás, amely a betegségben elhunytak testének elváltozásait vizsgálja. A boncolások egy része mellőzhető, ha a klinikus és a patológus együtt dönt arról, hogy a posztmortális vizsgálattól nem várható új, lényeges megállapítás. A boncolások elvégzésének akkor van legnagyobb haszna, értelme, ha a klinikus kollégák ezt konzultációnak tekintik, ha a kórbonctani lelet összefoglalásakor személyes megbeszélés folyik a klinikus és a patológus között. Így nem a beteg testének szükségtelen további háborgatása a cél, hanem az, hogy a klinikai gyakorlatba újra „visszaforgatott tőkeként” kerüljön az információ a beteget közvetlenül ellátó orvos arzenáljába.

Tisztelt Hozzátartozó!

Őszinte részvétünket fejezzük ki hozzátartozója elvesztése miatt.

 

A hivatalos ügyek gördülékeny intézése érdekében a következőkről tájékoztatjuk.

 

Mi a Csolnoky Ferenc Kórház feladata?

 1. Elhunyt hozzátartozójának kórlapját a fekvőbetegosztály átküldi a Patológiai Osztályra.
 2. A fekvőbetegosztályon dolgozó ápolók – átvételi elismervény ellenében – tételesen átadják Önnek hozzátartozója személyes tárgyait. Kérjük, az erről szóló dokumentumot írja alá.
 3. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a Csolnoky Ferenc Kórházban elhunyt személyeket kórbonctani vizsgálat alá kell vonni.

Amennyiben Ön – az osztályos orvossal való megbeszélés alapján, az osztályvezető főorvos engedélyével – a boncolás mellőzését kéri, akkor a fekvőbeteg-ellátó osztály osztályirodájában töltse ki a kérelme alapjául szolgáló formanyomtatványt.

 

Az adminisztrációs ügyintézés a Patológiai Osztályon történik.

Cím: 8200 Veszprém, Kórház utca. 1., „E” épület, alagsor

Az ügyintézés időpontja: hétfő−csütörtök 8−13 óra, pénteken: 8−12 óra

 

Az Ön teendői:

 1. Döntenie kell a nyugalomba helyezés módjáról (temetés vagy hamvasztás).
 2. Temetés esetén ruhát, hamvasztás esetén lepedőt, hálóinget vagy pizsamát kell behoznia a Patológiai Osztályra, kérjük, ennek időpontját előre egyeztesse a Patológiai Osztály munkatársával (boncmesterrel).
 3. Az öltöztetés térítési díját a Patológiai Osztályon kell befizetnie, melyről számára számlát állít ki az intézmény. (A Csolnoky Ferenc Kórház Térítési díjszabályzata elérhető honlapunkon: www.csfk.hu)
 4. Amennyiben Ön a boncolás mellőzését kérte, az orvosigazgató dönt a kérelméről.
 5. A halottvizsgálati bizonyítvány átvételét egy előre egyeztetett időpontban átveheti a Patológiai Osztályon.
 6. A temetés megrendelhető bármely temetkezési vállalatnál.

Szíves együttműködését köszönjük!

Csolnoky Ferenc Kórház, Patológiai Osztály