• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

Az egészségügyi szolgálati jogviszony tartama:

 • Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 • Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház u.1.

Illetmény és juttatások:

 • Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján megegyezés szerint.

 

Ellátandó feladatok:

 • Takarító feladatok ellátása (fekvő,- járó-betegellátó egységekben és közösségi területeken).

 

Pályázati feltételek:

 • 8 általános iskolai végzettség,
 • büntetlen előélet,magyar állampolgárság, cselekvőképesség,egészségügyi alkalmasság,
 • SARS-CoV 19 elleni védőoltás megléte.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz,
 • iskolai végzettség másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A pályázatok elbírálását követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2022.02.28.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton az allas@vmkorhaz.hu e-mail címre.
 • Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „Takarító”.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2022.03.07.

 

Veszprém, 2022. január  07.

 

Dr.Töreki-Vörös Ibolya

főigazgató

BETŰMÉRET MEGADÁSA
KONTRASZTOS MÓD