• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

A közalkalmazotti jogviszony tartama:

 • Határozatlan idejű egészsgügyi szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u.1.

 

Illetmény és juttatások:

 • Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.évi C.törvény alapján megegyezés szerint.

 

Ellátandó feladatok:

 • A kórház víz- csatorna-és közműrendszerekkel összefüggő javítási, karbantartási feladatok ellátása nappali 8 órás munkarendben. Közreműködés az üzemfenntartási műhely egyéb karbantartási feladataiban. Együttműködés külsős karbantartást, – javítást végző cégekkel. Környezet- és minőségirányítási előírások betartása.

 

Pályázati feltételek:

 • Víz,- csatorna-és közmű-rendszerszerelő szakképesítés,
 • önálló munkavégzés, jó problémamegoldó képesség,
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság,
 • SARS-CoV 19 elleni védőoltás megléte.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • További szakirányú végzettség,
 • üzemeltetési tapasztalat (egészségügyi intézményben),
 • számítástechnikai alapismeretek.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettségek másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A pályázat elbírálását követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2022. október 23.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton a allas@vmkorhaz.hu e-mail címre.
 • Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „vízvezeték szerelő”.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2022. október 30.

 

 

Veszprém, 2022. szeptember 09.

 

Dr. Töreki- Vörös Ibolya

főigazgató