• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

Az egészségügyi szolgálati jogviszony tartama:

 • Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 • Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház u.1.

 

Szervezeti egység megnevezése:

 • Szülészet- Nőgyógyászati Osztály

 

Illetmény és juttatások:

 • Az egészségügyi szolgálati jogviszony jogállásáról szóló 2020 évi C. törvényben foglaltak alapján.

 

A munkakörbe tartozó, illetve vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az osztály szakmai tevékenységének vezetése, irányítása, zavartalan működésének biztosítása, a szülészet-nőgyógyászat szakmai irányelvei mentén III. progresszivitási szinten. Az osztály működésének megszervezése, a beosztott dolgozók szakmai munkájának felügyelete, szakmai fejlődésük elősegítése

 

Pályázati feltételek:

 • Orvosi egyetemi végzettség,
 • szülész-nőgyógyász szakvizsga,
 • legalább 5 éves szakmai gyakorlat megléte,
 • pontosság, megbízhatóság, elővigyázatosság, felelősségtudat,
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Tudományos fokozat
 • Ráépített szakvizsga
 • Vezetői tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű problémamegoldó képesség
 • Csapatmunka
 • Betegorientált gondolkodás
 • Diagnosztikus képesség
 • Megfelelő műtői gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • vezetői koncepció,
 • iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A pályázatok elbírálását követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2023.03.20


A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton a allas@vmkorhaz.hu e-mail címre.
 • Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „szülészet-nőgyógyászat osztályvezető”.

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2023.03.21

 

Veszprém, 2023. február 16.

Dr. Töreki- Vörös Ibolya

Főigazgató