• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

Az egészségügyi szolgálati jogviszony tartama:

 • Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő, heti 40 óra

 

A munkavégzés helye:

 • Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház u. 1.

 

Illetmény és juttatások:

 • Az egészségügyi szolgálati jogállásáról szóló 2020. évi C. törvény alapján megegyezés szerint.

 

Ellátandó feladatok:

 • centrumban kialakított munkarend szerint a járóbetegekkel kapcsolatos asszisztensi feladatok szakma szabályainak megfelelő ellátása,
 • betegadatok pontos dokumentálása, medikai rendszerben történő rögzítése,
 • kezelő helyiségek előkészítése, szakellátáshoz szükséges anyagok, eszközök biztosítása.

 

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet,
 • ápolói végzettség (általános ápoló(5)/ápoló(55)/ápoló(54)/általános ápolási és egészségügyi asszisztens/középfokú végzettség).

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • működési nyilvántartási kártya másolata, MESZK tagságról igazolás,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A pályázatok elbírálását követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2024.07.30.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, levélcím: Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, az Ápolási Igazgatóság részére, vagy elektronikus úton a apig@vmkorhaz.hu e-mail címre.
 • Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „Reumatológiai és Mozgásszervi Rehabilitációs Centrum – Asszisztens ”.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2024.08. 10.

 

Veszprém, 2024. 07.02.

 

Dr. Lang Zsuzsanna

főigazgató