• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

A közalkalmazotti jogviszony tartama:

 • Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

 

Szervezeti egység:

 • Élelmezési Osztály

 

A munkavégzés helye:

 • Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u.1.

 

Illetmény és juttatások:

 • Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján megegyezés szerint.

 

Ellátandó feladatok:

 • Eszközök és anyagok raktári kezelése az Osztályon. A beérkezett áru mennyiségi és minőségi átvétele, a nem megfelelőség rögzítése, a bevételezés számítógépes rögzítése. A termékek szakszerű áttekinthető tárolása, mozgatása, a korlátozott lejárati idővel rendelkező termékek figyelemmel kísérése. Az igénylés, utalványozás szerint raktári kiadási bizonylat kiállítása, a termékek összekészítése és kiadása.

 

Pályázati feltételek:

 • Érettségi, raktározási, logisztikai szakképesítés,
 • pontos, precíz munkavégzés,
 • alapszintű felhasználói számítástechnikai ismeretek,
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz,
 • iskolai végzettség másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • Elbírálást követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2023.03.24

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton az allas@vmkorhaz.hu e-mail címre.
 • Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „raktáros”.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2023.03.27.

 

Veszprém, 2023. február 23.

 

  Dr. Töreki-Vörös Ibolya

  Főigazgató