• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

Az egészségügyi jogviszony tartama:

 • Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 • Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház u.1.
  Képalkotó Diagnosztikai Centrum

 

Illetmény és juttatások:

 • Az egészségügyi szolgálati jogviszony jogállásáról szóló 2020 évi C. törvény alapján.

 

Ellátandó feladatok:

 • Szakorvosi feladatok ellátása Képalkotó Diagnosztikai Centrumban.

 

Pályázati feltételek:

 • Orvosi egyetemi diploma,
 • radiológus szakorvos,
 • mammográfiás licenc vizsga,
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • Diploma, szakképzettséget igazoló okiratainak másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A pályázatok elbírálását követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2023.03.20

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton a  allas@vmkorhaz.hu e-mail címre.
 • Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „radiológus szakorvos.”.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2023.04.02.

 

Veszprém, 2023. február 23.

 

Dr. Töreki-Vörös Ibolya

Főigazgató