• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

A közalkalmazotti jogviszony tartama:

Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:                                                            

Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház

8200 Veszprém, Komakút tér 1.

 

Szervezeti egység: Pszichiátriai Gondozó

 

Ellátandó feladatok:

Pszichiátriai Gondozó tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok elvégzése, ­ szakorvosi feladatok ellátása

 

Illetmény és juttatások:

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján, vezetői illetmény megegyezés szerint.

 

Pályázati feltételek:

 • pszichiátria szakvizsga
 • vezetői tapasztalat
 • legalább 5 év gondozói gyakorlat
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

 

Egyéb pályázati előnyök:

 • pszichiátriai rehabilitációs szakképesítés
 • pszichoterápiás gyakorlat
 • tudományos munkában való részvétel

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata
 • orvosi nyilvántartásba vételi engedély, érvényes működési engedély
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 30.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, levélcím: Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „pszichiátria osztályvezető főorvosi álláspályázat”

 

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat beérkezésétől folyamatosan.

 

 

              Dr. Lang Zsuzsanna

vármegyei irányító intézményvezető

                   mb. főigazgató