• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

Az egészségügyi szolgálati  jogviszony tartama:

 • Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő (7-15 óráig)

 

A munkavégzés helye:

 • Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház u.1.

 

Szervezeti egység megnevezése:

 • Központi Laboratórium

 

Illetmény és juttatások:

 • Az egészségügyi szolgálati jogviszony jogállásáról szóló 2020 évi C. törvény alapján megegyezés szerint..

 

Az ellátandó főbb feladatok:

 • Analitukus feladatok klinikai kémia, hematológia, immunkémia, véralvadás, vizeletvizsgálatok területén,
 • eredmények technikai értékelése,
 • minőségbiztosítási feladatok elvégzése,
 • leletezés,
 • 24 órás ügyelet ellátása.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskolai szintű orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus végzettség,
 • pontosság, megbízhatóság, elővigyázatosság, felelősségtudat,
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság,
 • SARS CoV-19 elleni védőoltás megléte.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakmai területen szerzett gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A pályázatok elbírálását követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2022.09.25.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton az allas@vmkorhaz.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus”.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Cselik Beatrix vezető asszisztens a cselik.beatrix@vmkorhaz.hu e-mail címen vagy a 88/556-000/laboratórium mellék telefonszámon.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2022.09.30.

 

Veszprém, 2022. augusztus 01.

 

Dr. Töreki- Vörös Ibolya

főigazgató