• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

A közalkalmazotti jogviszony tartama:

 • Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:                                                                                      

 • Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház

8200 Veszprém, Kórház u.1.

 

Szervezeti egység:

 • Belgyógyászati Centrum

 

Ellátandó feladatok:

 • Belgyógyászati Centrum Nefrológia Részlegén szakorvosi feladatok ellátása

 

Illetmény és juttatások:

 • Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján

 

Pályázati feltételek:

 • nefrológia szakvizsga
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakorvosi gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata
 • orvosi nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • azonnal

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 • Folyamatos, visszavonásig.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, levélcím: Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton az allas@vmkorhaz.hu e-mail címre.
 • Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „nefrológia szakorvosi álláspályázat”

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 • A pályázat beérkezésétől folyamatosan.

 

Veszprém, 2023.szeptember 27.

 

Dr. Töreki-Vörös Ibolya
vármegyei irányító intézményvezető

főigazgató