• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

 Az egészségügyi szolgálati jogviszony tartama:

 • Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 • Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1.

Központi Műtő Osztály

 

Illetmény és juttatások:

 • Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.évi C. törvény alapján.

 

Ellátandó főbb feladatok:

 • Műtőssegéd feladatok ellátása. Ügyelet ellátása.

 

Pályázati feltételek:

 • Műtősegéd szakképesítés,
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • működési nyilvántartási kártya másolata, MESZK kártya bemutatása,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A pályázatok elbírálását követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 • Folyamatos, visszavonásig.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, levélcím: Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére. Elektronikus úton az allas@vmkorhaz.hu e-mail címre.
 • Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „Műtőssegéd”

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 • Folyamatos, visszavonásig.

 

Veszprém, 2024. április 16.

 

Dr. Lang Zsuzsanna

mb. főigazgató