• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

A egészségügyi szolgálati jogviszony tartama:

 • Határozott egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 • Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház u.1.

 

Illetmény és juttatások:

 • Az egészségügyi szolgálati jogviszony jogállásáról szóló 2020 évi C. törvény alapján megegyezés szerint.

 

Ellátandó feladatok:

 • Az éves ütemterv, illetve eseti megbízások alapján tárgyi eszköz és készlet leltározás,
 • az éves ütemterv, illetve eseti megbízások alapján a selejtezési eljárásban való részvétel,
 • megbízólevelek, jegyzőkönyvek készítése,
 • az analitikus nyilvántartások kezelése és egyeztetése a főkönyvvel, az alapbizonylatokkal,
 • belső irattár vezetése, dokumentumok archiválása,
 • CT-EcoStat gazdasági-informatikai rendszer használata, mobil adatgyűjtő, vonalkódos rendszer alkalmazása.

 

Pályázati feltételek:

 • Érettségi, gazdasági szakirányú szakképesítés,
 • egészségügyi terület felé nyitottság és érdeklődés,
 • pontos, precíz munkavégzés, jó kommunikációs képesség, terhelhetőség,
 • magabiztos felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
 • microsoft word, exel felhasználói szintű ismerete
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • területhez köthető szakképesítés,
 • leltározásban, mobil adatgyűjtő eszköz kezelésében szerzett gyakorlat,
 • tárgyi eszköz nyilvántartás vezetésében szerzett gyakorlat,
 • eszköz selejtezési eljárásban szerzett gyakorlat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettségek, szakképzettségek másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • Elbírálást követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2023.03.24

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton a allas@vmkorhaz.hu e-mail címre.
 • Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „leltározási ügyintéző”.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2023.03.27

 

Veszprém, 2023. február 23.

 Dr. Töreki-Vörös Ibolya

főigazgató