• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

 Az egészségügyi szolgálati jogviszony tartama:

 • Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 • Veszprém vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Változó telephelyen: Ajka, Zirc, Tapolca, Pápa.

 

Az ellátandó főbb feladatok:

 • Emberi erőforrás gazdálkodási (humánpolitikai) feladatainak tervezése, irányítása, koordinálása, elemzése, dokumentálása és fejlesztése. Bér-és társadalombiztosítási tevékenység irányítása, működtetése, ellenőrzése, kapcsolattartói feladatok ellátása. Éves HR stratégia kidolgozása, megvalósítása, éves humánerőforrás állományváltozási terv elkészítése, végrehajtása. Szervezetfejlesztési és karrier programok HR vonatkozásainak kidolgozása, koordinálása. A jövedelemgazdálkodási tevékenység keretében: bérek és személyi jellegű kifizetések meghatározása, kezelése, adatszolgáltatás. HR kontrolling feladatok ellátása (pl.: költségek és eredmények összevetése).
 • A munka törvénykönyvének és az egészségügyi ágazat munkajogi előírásoknak való megfelelés biztosítása, továbbá a jogszabályi változások naprakész nyomon követése. Szabályzatok, dokumentációk felülvizsgálata, készítése, aktualizálása. Toborzási, kiválasztási, beilleszkedési, valamint munkaerő-, munkaidő- és létszám gazdálkodási tevékenységének tervezése, irányítása, koordinálása, dokumentálása és fejlesztése. Vezetés felé való riportálás, vezetők támogatása HR vonatkozású kérdésekben. Folyamatos adatszolgáltatás biztosítása, statisztikák elkészítése és megküldése. Ajka-i, Tapolca-i, Zirc-i, Pápa-i társkórházakban dolgozó HR osztályon dolgozó munkavállalók felett szakmai felügyelet ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

 • Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján megegyezés szerint.

 

Pályázati feltételek:

 • Jogász vagy közgazdász vagy HR menedzser felsőfokú végzettség,
 • magas fokú MS Office (Word, Excel) ismerete,
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • NEXON, KIRA program felhasználói szintű ismerete,
 • egészségügyi szférában HR terülten szerzett szakmai tapasztalat,
 • az egészségügyi ágazatra vonatkozó jogszabályok ismerete,
 • a szakterülethez kapcsolódó egyéb jogszabályok naprakész ismerete (pl.: Társadalombiztosítási ellátások, személyi jövedelemadóval kapcsolatos jogszabályok stb.).

 

Elvárt kompetenciák:

 • Pontos, önálló és felelősségteljes munkavégzés,
 • magas együttműködési készség
 • kiemelkedő kommunikációs képesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A pályázatok elbírálását követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2023 június 19.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, levélcím: Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Főigazgatói Titkárság részére, vagy elektronikus úton a foig@vmkorhaz.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „humánerőforrás-gazdálkodási osztályvezető”.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Főigazgatói Titkárság nyújt a 06/88/556-556-os telefonszámon.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2023 június 25.

 

 

Veszprém, 2023. 05. 17.

Dr. Töreki-Vörös Ibolya

főigazgató