• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

A közalkalmazotti jogviszony tartama:

 • Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő (heti 40 óra)

 

A munkavégzés helye:

 • Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház. Telephelye: 8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.

Ellátási Osztály

 

Illetmény és juttatások:

 • Az egészségügyi szolgálati jogállásáról szóló 2020. évi C törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • szakirányú végzettség
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú szakirányú végzettség

 

Ellátandó főbb feladatok:

 • gazdasági, műszaki adminisztrációs feladatok
 • dolgozói személyszállítás beosztás megtervezése, ütemezése
 • telephelyen belüli belső szállítási munka megszervezése
 • túlórák elszámolási, útiköltség elszámolási nyomtatványok rendszeres vezetése
 • telephelyen található épületek rendszeres karbantartásának megszervezése
 • letéti pénztár kezelés

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A beérkezett pályázatok elbírálását követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2024.02.25.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, levélcím: Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton az allas@vmkorhaz.hu e-mail címre.
 • Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni ,,Gazdasági-műszaki ügyintéző Sümeg”

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2024.03.03.

 

Veszprém, 2024. 01. 25.

 

Dr. Lang Zsuzsanna

főigazgató