• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

Az egészségügyi szolgálati jogviszony tartama:

 • Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 • Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1.

 

Az ellátandó főbb feladatok:

 • A kórház egészére kiterjedő kórházi hatáskörben lévő műszaki üzemeltetési (gép, műszer, épületek, telephelyek), energiagazdálkodási, beruházási, szállítási, fejlesztési, felújítási, javítási feladatok irányítása illetve ellenőrzése. Az ezekhez kapcsolódó éves munkatervek (beszerzési és karbantartási) összeállítása, az ezekkel összefüggő feladatok irányítása, koordinálása, ellenőrzése, a kapcsolódó javítási, karbantartási, bérleti és üzemeltetési és egyéb szolgáltatási szerződések kezelése, követése, az új szerződések előkészítése. Javítási anyagok, alkatrészek, készüléktartozékok beszerzésének koordinálása, raktározása, készletek fogyásának követése. Beruházások, rekonstrukciók és felújítások tervezésében, lebonyolításában való közreműködés. A kórház – mint vármegyei irányító intézmény -, és partnerkórházai műszaki fejlesztési stratégiájának kialakítása, szakmai véleményezése. Műszer-, és eszközgazdálkodással kapcsolatos feladatok szakmai irányítása, véleményezése.

 

Illetmény és juttatások:

 • Az egészségügyi szolgálati jogállásáról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Kórház és orvos technológiai szakmérnök vagy egészségügyi mérnök vagy villamosmérnök végzettség,
 • Egészségügyben szerzett legalább 2 év szakmai tapasztalat,
 • Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egészségügyben szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat,
 • Egészségügyben, műszaki területen szerzett legalább 2 év vezetői tapasztalat
 • Kórház és orvos technológiai szakmérnöki végzettség.

 

Elvárt kompetenciák:

 • Pontos, önálló és felelősségteljes munkavégzés,
 • Magas együttműködési készség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • Iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata,
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A pályázatok elbírálását követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2024. június 25.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, levélcím: Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre.
 • Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „főmérnök”.

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2024. július 01.

Veszprém, 2024. június 06.

 

Dr. Lang Zsuzsanna

főigazgató