• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

A jogviszony tartama:

 • Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 • Csolnoky Ferenc Kórház, Kontrolling és Finanszírozási Osztály 8200 Veszprém, Kórház u.1.

 

Illetmény és juttatások:

 • Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Ellátandó feladatok:

 • Egészségügyi informatikai, gazdasági, adatszolgáltatási, szervezési feladatok ellátása.
 • Az intézmény működésével és finanszírozásával kapcsolatos információk kezelése, feldolgozása, elemzése.
 • Az intézményi finanszírozás szervezése, kontrolling-rendszer működtetése.
 • Intézményi gazdálkodásban részvétel.

 

Pályázati feltételek:

 • Egészségügyi szervezői, egészségügyi ügyvitelszervezői felsőfokú végzettség.
 • Kiemelkedő kommunikációs készség, megbízható, önálló munkavégzés, jó problémamegoldó képesség.
 • Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, egészségügyi alkalmasság.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Az egészségügy struktúrájának, intézményi rendszerének, felépítésének, működési mechanizmusának ismerete.
 • Kórházi információs rendszerek ismerete.
 • Egészségügyi kontrollingban, egészségügyi informatikában való jártasság.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2023.03.24.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton az allas@vmkorhaz.hu e-mail címre.
 • Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „Finanszírozási referens”.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2022.03.27.

 

Veszprém, 2023. február 23.

 

Dr. Töreki-Vörös Ibolya

                                                                                                        főigazgató