• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

Az egészségügyi szolgálati jogviszony tartama:

 • Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő, napi 8 óra

 

A munkavégzés helye:

 • Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház u.1.

 

Illetmény és juttatások:

 • Az egészségügyi szolgálati jogállásáról szóló 2020. évi C. törvény alapján megegyezés szerint.

 

Ellátandó feladatok:

 • Endoscopos szakasszisztensi feladatok ellátása.

 

Pályázati feltételek:

 • a jelölt vállalja az endoscopos szakasszisztensi képzés elvégzését/megszerzését, melyre az intézmény iskolázza be igény szerint,
 • részt vesz az endoscopos ügyeletben,
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság,

 

Pályázatnál előnyt jelent:

 • általános asszisztensi végzettség, endoscopos szakasszisztensi végzettség előnyt jelent.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A pályázatok elbírálását követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2024. augusztus 25.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, levélcím: Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton az apig@vmkorhaz.hu e-mail címre.
 • Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „endoszkópos szakasszisztens”.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2024.09. 30.

 

Veszprém, 2024. 06. 28.

 

Dr. Lang Zsuzsanna

Mb. főigazgató