• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

A közalkalmazotti jogviszony tartama:

 • Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 • Csolnoky Ferenc Kórház

8200 Veszprém, Kórház utca. 1.

 

Illetmény és juttatások:

 • Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C törvény alapján megegyezés szerint.

 

Ellátandó feladatok:

 • Az Intézmény dolgozóinak bér- és adóügyi feladatai, TB ügyintézése. A Magyar Államkincstárral való kapcsolattartás. Elektronikus adatszolgáltatások teljesítése.  Mozgó bér nyilvántartások vezetése.

 

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú szakirányú végzettség,
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapos ismerete,
 • MS Office (Word, Excel) felhasználói szintű ismerete,
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • KIRA, NEXON program ismerete,
 • egészségügyi ágazat munkajogi rendelkezések ismerete,
 • központi költségvetési szervnél szerzett legalább 1-3 év szakmai gyakorlat.

 

Iratok benyújtása:

 • szakmai önéletrajz, motivációs levél,
 • iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

A pályázat betölthetőségének időpontja:

 • A pályázat elbírálását követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2022.08.31.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton az allas@vmkorhaz.hu e-mail címre.
 •  Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „Bér és TB ügyintéző”.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2022.09.01.

 

Veszprém, 2022.július.25.

 

Dr. Töreki-Vörös Ibolya

főigazgató