• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

A jogviszony tartama:

 • Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 • Magyar Imre Kórház, Belső Ellenőrzési Osztály
  8400 Ajka, Korányi F. u. 1.

 

Illetmény és juttatások:

 • Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Ellátandó feladatok:

 • Ellátja a városi intézmény belső ellenőrzési tevékenységét a Belső Ellenőrzési Osztály vezetőjének irányítása mellett.
 • Közreműködik a városi kórház éves ellenőrzési tervének összeállításában, amely magába foglalja az éves tervezés előkészítését, a kockázatelemzés elvégzését.
 • Végrehajtja az éves ellenőrzési tervben rögzített feladatokat, szükség esetén soron kívüli vizsgálatot folytat le.
 • A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében.
 • Ellátja a belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységét.
 • Közreműködik a városi kórház éves ellenőrzési jelentésének elkészítésében.
 • Vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszer kiépítését, működését, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét.
 • Elemzi, vizsgálja a rendelkezésekre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát.
 • Nyilván tartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

 

Pályázati feltételek:

 • Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.
 • A 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott felsőfokú végzettség, vagy a c) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és meghatározott szakképzettség.
 • A 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott szakmai gyakorlat.
 • A pályázó szerepel a belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásában.
 • Felhasználói szintű MS Office ismeret.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Az egészségügy struktúrájának, intézményi rendszerének, felépítésének, működési mechanizmusának ismerete.
 • Kórházi információs rendszerek ismerete.
 • Kiemelkedő kommunikációs készség.
 • Megbízható, önálló munkavégzés, jó problémamegoldó képesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2023.03.24.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton az allas@vmkorhaz.hu e-mail címre.
 • Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „Belső ellenőr”.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2022.03.27.

 

 

Veszprém, 2023. február 27.

 

Dr. Töreki-Vörös Ibolya

 főigazgató