• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

Az egészségügyi szolgálati jogviszony tartama:

 • Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő (12 órás, folyamatos munkarend)

A munkavégzés helye:

 • Csolnoky Ferenc Kórház

8200 Veszprém, Kórház u. 1.

Fekvőbeteg ellátó osztály

 

Illetmény és juttatások:

 • Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján .

 

Ellátandó főbb feladatok:

 • Ápolási feladatok ellátása,
 • ápolási dokumentáció vezetése.

 

Pályázati feltételek:

 • Közép vagy felsőfokú szakirányú szakképesítés,
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság,
 • SARS-CoV 19 elleni védőoltás megléte.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • működési nyilvántartási kártya másolata, MESZK kártya bemutatása,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A pályázat elbírálását követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2022.02.28.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton a allas@vmkorhaz.hu e-mail címre.
 • Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni ” ápoló”.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2022. március 07.

 

Veszprém, 2022. január 07.

 

Dr. Töreki-Vörös Ibolya

  főigazgató

BETŰMÉRET MEGADÁSA
KONTRASZTOS MÓD