• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

Az egészségügyi szolgálati jogviszony tartama:

 • Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 • Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1.

 

Szervezeti egység:

 • Központi Aneszteziológia és Intenzív Terápiás Osztály

 

Illetmény és juttatások:

 • Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.évi C. törvény alapján.

 

Ellátandó főbb feladatok:

 • Aneszteziológiai asszisztensi/ szakasszisztensi feladatok ellátása.

 

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, aneszteziológiai asszisztens/ szakasszisztens végzettség,
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • működési nyilvántartási kártya másolata, MESZK kártya bemutatása,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A pályázat elbírálását követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2023.02.24

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére. Kérjük a borítékon feltüntetni: „aneszteziológiai asszisztens/ szakasszisztens”
 • Elektronikus úton a allas@vmkorhaz.hu e-mail címre.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2023.02.28

 

Veszprém, 2023. január 18.

 

Dr. Töreki- Vörös Ibolya

főigazgató