• 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
  • +36 88 556-000
  • info@csfk.hu

Egészségügyi szolgálati jogviszony tartama:
Határozott idejű egészségügyi szolgálati jogviszony 2025.12.31.-ig

A munkavégzés helye: Köveskál, Veszprém megye

Alapvető munkáltatói jogok gyakorlója: Dr. Lang Zsuzsanna, mb. főigazgató

Illetmény és juttatások:

Az egészségügyi szolgálati jogviszony jogállásáról szóló 2020. évi C. törvény alapján

Pályázati feltételek:

 • Egészségügyi Főiskolai végzettség, védőnő diploma,
 • Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.

 

Ellátandó főbb feladatok:

 • A 49/2004 (V.21) ESZCSM rendelet alapján meghatározott feladatok.
 • Nővédelem, várandós anyák gondozása, a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás.
 • Az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermek gondozása, az óvodában a védőnői feladatok ellátása, az oktatási intézménybe nem járó, tanköteles korú gyermekek gondozása.
 • Családgondozás, az egyéni és közösségi egészségfejlesztés, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában történő részvétel.

 

Iratok benyújtása:

 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • Iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata,
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2024.06.01.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2024.05.24.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, levélcím: Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, VAGY elektronikus úton az allas@vmkorhaz.hu e-mail címre.

Kérjük a tárgy mezőben/borítékon feltüntetni: „Védőnői munkakör”

 

A pályázat elbírálásának határideje:

Folyamatos, legkésőbb 2024. 05.31.

 

Veszprém, 2024. május 7.

Dr. Lang Zsuzsanna

     mb. főigazgató